Pytania z wejściówki dla obu grup

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z wejściówki dla obu grup - strona 1 Pytania z wejściówki dla obu grup - strona 2 Pytania z wejściówki dla obu grup - strona 3

Fragment notatki:

1.Ściskanie (rozciąganie) osiowe. Obliczenia wytrzymałościowe.
Występuje wówczas gdy działająca siła wewnątrz siła jest normalna(Wewnątrz pręta) tylko jedna. W dowolnym przekroju powstałym od osi pręta występują naprężenia normalne, które wyznaczamy ze wzorów. 2. statycznie nie wyznaczalne układy przy ściskaniu (rozciąganiu) osiowym
Liczba równań równowagi jest nie wystarczająca. Mamy do czynienia z układem statycznie nie wyznaczalnym. Musimy napisać dodatkowe równania wynikające z odkształceń. Są to warunki geometryczne.
1.równania równowagi
2.warunki geometryczne
3.warunki fizyczne
3. niedokładności wymiarowe. Układy wstępnie napięte.
W układach statycznie niewyznaczalnych wpływy poza statyczne powodują powstanie sił wewnętrznych.
Mogą być spowodowane:
1.osiadaniem podpór
2.błędami w montażu
3.zmianami temperatury
4. zmiana temperatury w układach statyczne nie wyznaczalnych.
5. naprężenia w przekrojach ukośnych.
6. rodzaje stanów naprężeń. Kierunki i naprężenia główne
7. twierdzenie o wzajemności naprężeń stycznych.
8. płaski stan naprężeń. Naprężenia główne
9. składowe stanu odkształcenia
10. odkształcenia i kierunki główne stanu odkształcenia.
11. odkształcenia obojętne i postaciowe.
23. zależność między naprężeniami i odkształceniami. Uogólnione prawo Hooke'a.
Związki między odkształceniami i naprężeniami, w przypadku ciała izotropowego, opisuje uogólnione prawo Hooke'a:
Rozwiązując równania (a) względem naprężeń, otrzymujemy związki:
W tych wzorach E oznacza moduł sprężystości podłużnej (moduł Younga), G moduł sprężystości poprzecznej (moduł
Kirchoffa), zaś ν współczynnik Poissona (ε 2 = −ν ε1).
24. moduł odkształcenia postaciowego(Kirhgoffa) G. Wyprowadzenie zależności między G, E, ν.
współczynnik uzależniający odkształcenie postaciowe materiału od naprężenia, jakie w nim występuje. Jednostką modułu
Kirchhoffa jest paskal. Jest to wielkość określająca sprężystość materiału. gdzie τ - naprężenia ścinające, γ - odkształcenie postaciowe


(…)

…, nazwany
momentem gnącym, pochodzący od pary sił działających w płaszczyźnie przekroju wzdłużnego materiału. Zginanie występuje w elementach konstrukcji, którymi najczęściej są belki.
Zginanie jest pokrewne rozciąganiu i ściskaniu, gdyż powoduje pojawienie się naprężeń normalnych w przekrojach poprzecznych elementu. W przeciwieństwie jednak do rozciągana i ściskania, rozkład naprężeń normalnych…
… na zginanie
35. belki o równomiernej wytrzymałości na zginanie.
36. naprężenia przy zginaniu ukośnym (złożonym).
37. ścinanie techniczne. Nity i spoiny w połączeniach spawanych
Pod wpływem obciążenia naprężeniami stycznymi na bokach zmienia swoją postać - przekształca się w równoległobok, a
wiec ulega tylko odkształceniu postaciowemu.
γ jest to kąt odkształcenia postaciowego. Stwierdzono doświadczalnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz