wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 7 - strona 1 wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 7 - strona 2 wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 7 - strona 3

Fragment notatki:

Wytrzymałość Materiałów
i Mechanika Budowli STRONA GŁÓWNA
Pytania części teoretycznej egzaminu
Równowaga układu sił
Zdefiniuj niewiadome statyczne i niewiadome geometryczne układu materialnego. Podaj przykłady.
Co oznacza pojęcie „reprezentantem siły jest wektor”
Podaj definicję sił czynnych i biernych. Jakie są rodzaje sił biernych. Odpowiedź uzasadnij na rysunku. Podaj definicję dowolnego i centralnego układów sił oraz układu sił równoległych
Podaj definicję położenia równowagi sztywnego układu materialnego. Jaki jest warunek konieczny istnienia położenia równowagi.
Narysuj schematy podpór i reakcje, jakie mogą w nich wystąpić Narysuj schematy więzów wewnętrznych i reakcji, jakie mogą w nich wystąpić
Podaj definicję i przykład więzów idealnych. Zdefiniuj układ geometrycznie niezmienny i geometrycznie zmienny. Określ jaki znak może mieć stopień statycznej niewyznaczalności w obu przypadkach
Od czego zależy położenie równowagi układu geometrycznie zmiennego i na czym polega rozwiązanie zadania dla takiego układu Jak można rozwiązać układ równań równowagi układ geometrycznie zmiennego. Podaj przykład takiego układu. Na czym polega rozwiązanie zadania statyki układu materialnego geometrycznie niezmiennego. Jak można rozwiązać układ równań równowagi układu statycznie niewyznaczalnego, podaj przykład takiego układu. Podaj definicję pary sił i momentu pary sił. Jak schematycznie oznacza się moment skupiony?
Podaj własności momentu pary sil położonych na płaszczyźnie π. Odpowiedź zilustruj na rysunku. Wartość momentu pary sił jest równa 20 kNm a odległość pomiędzy liniami działania tych sił jest równa 2 cm. Jaka jest wartość tych sił ?
Podaj definicję i cechy momentu wektora względem punktu. Wielkości występujące we wzorach wyjaśnij na rysunku.
Przedstaw definicję momentu wektora względem osi. Wielkości występujące we wzorze wyjaśnij na rysunku
Przedstaw twierdzenie określające moment wektora względem osi. Wielkości występujące we wzorze wyjaśnij na rysunku
Podaj definicję wektora głównego i momentu głównego układu sil (P1...Pn). Kiedy dwa układy sił są sobie równoważne. Odpowiedź zilustruj rysunkiem. Na czym polega redukcja układu sił. Jakie są niezmienniki redukcji. Odpowiedź zilustruj rysunkiem.
Jak nazywa się układ sił w przypadku gdy kierunek wektora głównego jest zgodny z kierunkiem momentu głównego. Odpowiedź zilustruj rysunkiem.
Zdefiniuj położenie równowagi układu materialnego


(…)

… izotropowego i materiału jednorodnego.
Na czym polega zasada myślowego przekroju?
Podaj definicję wektora głównego i momentu głównego układu sił.
Podaj definicję sił przekrojowych: siły poprzecznej, siły podłużnej i momentu zginającego, momentu skręcającego Podaj definicję naprężenia średniego i naprężenia w punkcie.
Podaj definicję naprężenia normalnego i stycznego w punkcie.
Podaj zasadę de Saint-Venanta…
… na rozerwanie, pokaż te wielkości na wykresie naprężenie-odkształcenie dowolnie wybranego materiału.
Na czym polega wzmocnienie materiału występujące w próbie rozciągania?
Jaka jest różnica pomiędzy odkształceniem sprężystym i trwałym materiału?
Podaj definicję naprężenia dopuszczalnego.
Podaj prawo Hooke'a dla jednowymiarowego stanu naprężenia.
Podaj definicję wydłużenia bezwzględnego i wydłużenia względnego…
… niewyznaczalnych?
Podaj wzór na wydłużenie pręta podgrzanego o Δt ?
Podaj zasady wymiarowania przekroju poprzecznego (określania wymiarów przekroju) z uwzględnieniem warunku wytrzymałościowego i warunku sztywności w przypadku rozciągania/ściskania
Zginanie
Podaj definicję zginania prostego i zginania czystego.
Określ podstawowe założenia teorii zginania prętów. Co to jest warstwa obojętna, oś obojętna?
Zapisz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz