Wytrzymałość materiałów i konstrukcji

note /search

Obróbka cieplna i hartowność stali

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4872

"3.2.3. Przemiana martenzytyczna Przemiana martenzytyczna(nazywana przemianą bezdyfuzyjną lub ścinającą) zachodzi w stalach po przechłodzeniu austenitu poniżej temperatury Ms (ang. martensite start) z prędkością równą lub większą od pręd...

Ścinanie techniczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2835

Wytrzymałość Materiałów I – Kurs powtórkowy 1/2 05-04-2003 Zajęcia 5 – ŚCINANIE TECHNICZNE Znamy z semestru zimowego Ścinanie techniczne występuje na ogół w łącznikach (elementach łączących) takich jak: nity, spoiny, łączniki...

Kąt skręcania-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2044

Zadanie 1. Wyznaczyć maksymalny kąt skręcenia pręta. Dane: G, Jo, Mo, L Zadanie 2. Wyznaczyć maksymalny kąt skręcenia pręta. Dane: G, Jo, Mo, L Zadanie 3. Dla pręta obciążonego skupionym momentem Mo wyznaczyć moment skręcający (+...

Pręty ściskane osiowo-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1904

Wytrzymałość Materiałów I – Kurs powtórkowy Zajęcia 3 – PRĘTY ŚCISKANE (ROZCIĄGANE) OSIOWO 1/3 21-03-2003 Plan zajęć Konstrukcje o prętach obciążonych siłami osiowymi a) statycznie wyznaczalne b) statycznie niewyznaczalne W...

Pręty skręcane-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1512

Wytrzymałość Materiałów I – Kurs powtórkowy Zajęcia 4 – PRĘTY SKRĘCANE 1/2 05-04-2003 Plan zajęć Konstrukcje o prętach obciążonych siłami osiowymi a) statycznie wyznaczalne b) statycznie niewyznaczalne Wyznaczanie a) sił w...

Równanie różniczkowe osi odkształconej-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2891

Zadanie 1. Korzystając z równania różniczkowego II rzędu wyznaczyć maksymalne ugięcie pręta. Dane: EJ, q, L Zadanie 2. Korzystając z równania różniczkowego II rzędu wyznaczyć ugięcie pręta w środku rozpiętości. Dane: EJ, Mo, L Zadanie 3. Dla podanego pręta wyznaczyć maksymalne ugięcie (rów...

Siły wewnętrzne-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1631

Zadanie 1. Dla podanej na rysunku belki wyznaczyć siły wewnętrzne. Dane: P, l Zadanie 2. Dla podanej na rysunku belki wyznaczyć siły wewnętrzne. Dane: P, l Zadanie 3. Dla podanej na rysunku belki wyznaczyć siły wewnętrzne. Dane: P, l Zadanie 4. Dla podanej na rysunku belki wyznaczyć siły ...

Siły wypadkowe-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

Zadanie 1. Wyznaczyć wartość sił, która powinna być użyta do wymiarowania nitów w połączeniu wspornika ze słupem. Dane: P, a Zadanie 2. Wyznaczyć wartość sił, która powinna być użyta do wymiarowania nitów w połączeniu wspornika ze słupem. Dane: P, a Zadanie 3. Wspornik torowiska

Stan naprężenia-zadania i rozwiązania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2730

STAN NAPRĘŻENIA ZADANIE 1 W danym punkcie stan naprężenia jest określony przez tensor Tσ . Wyznaczyć wektor naprężenia σ (n ) na płaszczyźnie określonej wektorem jednostkowym n = 2 , 2 , 1 3 3 3 ( )  1000 300 − 600 100 Tσ =  300 500   − 600 100 − 300   ZADANIE 2 Dany jest...

Wyznaczanie sił w prętach-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

Zadanie 1. Wyznaczyć naprężenia normalne w prętach 1 i 2. Dane: L, E, A, P; dla pręta 1 – L, A, E; dla pręta 2 – 2L, 2A, E Zadanie 2. Wyznaczyć ekstremalne naprężenia normalne w pręcie obciążonym siłami osiowymi (siły działają w osi pręta). Dane: L, E, A, P Zadanie 3. Wyznaczyć naprężenia...