Wykład 4, Naprężenie i odkształcenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 4, Naprężenie i odkształcenie - strona 1 Wykład 4, Naprężenie i odkształcenie - strona 2 Wykład 4, Naprężenie i odkształcenie - strona 3

Fragment notatki:


Naprężenie i odkształcenie ●  naprężenie  –   siła przypadająca na jednostkę powierzchni przekroju, ●  naprężenie normalne  (rozciągające)   σ    –  naprężenie normalne do przekroju pręta,   ●  naprężenie styczne  (ścinające)     τ     –  naprężenie styczne do przekroju pręta,   jednostki: F, N, T  [ N ] A   [ m2 ] τ ,  σ    [ MPa ]   =   [ MN/m2 ] zewnętrzna siła obciążająca reakcja N -  składowa normalna siły wewnętrznej, T –  składowa styczna siły wewnętrznej, (megapaskal) (niuton) (+) ● odkształcenie  -   jest wynikiem działania naprężenia w materiale, ●  odkształcenie liniowe    ε  – jest wynikiem działania naprężenia normalnego  σ,    ●  odkształcenie postaciowe    γ    - jest wywołane działaniem naprężenia stycznego  τ, 0 0 0 // l l l l l − = ∆ = ε 0 0 0 a a a a a − = ∆ − = ⊥ ε // ε ε υ ⊥ − = ν -  współczynnik Poissona (jedna ze stałych sprężystości) ⊥ ε ε  , // θ γ tg l w  = = 0 odkształcenie postaciowe -    do kierunku  σ przy jednoosiowym rozciąganiu: (+) ●  moduły sprężystości  – zależności między naprężeniem a odkształceniem,  ● moduły sprężystości zdefiniowane są  prawem Hooke’a : (rozważania ograniczamy do jednoosiowego stanu naprężenia, małych wartości odkształceń oraz zakresu liniowo-sprężystego) - przy rozciąganiu i ściskaniu: E – moduł Younga   lub          współczynnik sprężystości wzdłużnej, idea odkształcenia sprężystego rozciąganego kryształu (jako wynik zmian odległości między atomami) -  przy ścinaniu i skręcaniu: G  –  moduł Kirchhooffa   lub         współczynnik sprężystości poprzecznej, ) 1 ( 2 ν + = E G ε σ E = γ τ G = zależność naprężenia od odkształcenia w zakresie liniowo-sprężystym przed po (+-) ●  odkształcenie plastyczne metali –  prawo Schmida-Boasa ● jednoosiowe rozciąganie monokryształu walcowego,  -  kąt nachylenia płaszczyzny poślizgu do osi pręta, λ  -  kąt nachylenia kierunku poślizgu do osi pręta, - przekrój pręta w płaszczyźnie poślizgu, φ θ cos sin A A A p = = φ sin F N = φ cos F T =               φ θ σ φ θ σ φ σ sin sin sin sin sin = = = = A A A F A N p p p φ λ σ φ λ σ φ λ τ cos cos cos cos cos cos = = = = A A A F A T p p σ φ λ τ m p

(…)

…,
Udarność (praca łamania) ma istotne znaczenie
jako wskaźnik określający ciągliwość materiału
(obciążenie dynamiczne oraz złożony stan
naprężenia na dnie karbu)
● przykładowe badanie wpływu zawartości węgla w stali
(M. Blicharski)
na wartość temperatury TPSK
(+)
Podsumowanie
wskaźniki określające „wytrzymałość” materiału
R0,05
Re
lub
- umowna granica sprężystości,
R0,2 - granica plastyczności,
Rm…
… - przewężenie [%]
Charakterystyczne strefy wykresu rozciągania
(-+)
(www.shodor.org/~jingersoll/weave/tutorial/node4)
(+-)
wyznaczanie umownej granicy sprężystości R0,05 i plastyczności R0,2,
● umocnienie odkształceniowe - efekt wielokrotnego i przerywanego
rozciągania powyżej granicy plastyczności:
- wzrost granicy plastyczności oraz wytrzymałości,
- zmniejszenie wydłużenia do zerwania,
(M. Blicharski…
…,
(+-)
- początkowo odkształcenie (poślizg) ma charakter lokalny (w nielicznych ziarnach),
- po przekroczeniu granicy plastyczności poślizg zachodzi we wszystkich ziarnach (plastyczne płynięcie),
odkształcają się ziarna o odpowiedniej orientacji,
w których: τ p ≥ τ kr
Próba rozciągania (1)
● założeniem próby jest stała prędkość rozciągania [mm/min] – siła jest odpowiedzią materiału próbki,
ekstensometr do pomiaru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz