Małe elektrownie wode

note /search

Wykład 2, Rzeczywista struktura materiałów krystalicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2359

 RZECZYWISTA STRUKTURA MATERIAŁÓW KRYSTALICZNYCH (na przykładzie metali – największy wpływ defektów na właściwości) ● W strukturze występują zaburzenia w idealnym ułożeniu atomów nazywane  defektami . ● Defekty mają istotny wpływ na własności fizyczne i mechaniczne metali.       -  nie potrafimy ...

Wykład 4, Naprężenie i odkształcenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2506

Naprężenie i odkształcenie ●  naprężenie  –   siła przypadająca na jednostkę powierzchni przekroju, ●  naprężenie normalne  (rozciągające)   σ    –  naprężenie normalne do przekroju pręta,   ●  naprężenie styczne  (ścinające)     τ     –  naprężenie styczne do przekroju pręta,   jednostki: F, N, ...

Wykład 5, Rodzaje faz w stopach metali

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2177

(+) (+) umocnienie roztworowe –   wskutek odkształcenia   sprężystego sieci (utrudniony ruch dyslokacji) (+) (+) (+) Fazy pośrednie  (wśród nich  międzymetaliczne )        ( fazy pośrednie  to najogólniej związki chemiczne między atomami metali, p...

Wykład 6, Wykresy równowagi fazowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3451

1 f + s = n + 1 suma maksymalnej liczby faz   f  , jakie mogą współistnieć w stanie równowagi,  oraz liczby stopni swobody  s  jest równa liczbie składników  n  plus jeden (izobaryczne). Wykresy równowagi fazowej Reguła faz Gibbsa ● o budowie...

Wykład 7, Równowaga i kryteria równowagi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1470

Równowaga i kryteria równowagi (+) (R. Haimann) (+) (M. Blicharski) (+) Krzepnięcie (jako przykład krystalizacji) – dyfuzyjna przemiana fazowa  L  ↔  S  Zmiana energi  swobodnej  F  fazy ciekłej  L  oraz fazy stałej  S  w zależności od ...

Wykład 8, Wybrane właściwości czystego żelaza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750

Wybrane właściwości czystego żelaza ●  pierwiastek   polimorficzny  -  dwie odmiany alotropowe   ( α   oraz   γ) ,  trzecia  ( ε )  tylko przy ciśnieniach 12 GPa,   ●  gęstość    ρ  =  7,87  Mg/m 3 ,  moduł Younga    E  =  206 G Pa,  ● pier...

Wykład 9, Żeliwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3143

Żeliwa ● wcześniej, po zastosowaniu koksu (Anglia 1735), masowo produkowano tylko żeliwo, - ozdoby, meble ogrodowe, trumny,  - mosty (pierwszy w 1779 – istnieje do dzisiaj), kolumny oraz sklepienia architektoniczne, statki, - cylindry silników parowych, łoża tokarek, różne części maszyn,  - szcze...

Wykład 3, Defekty płaskie (powierzchniowe)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2625

Defekty płaskie (powierzchniowe) ● Granice ziaren -  granice szerokokątowe  (dużego kąta dezorientacji)         - w tym przypadki szczególne ( granice specjalne ):                 -  granice koincydentne ,                 -  granice bliźn...

Małe elektrownie wode - Wykład 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

(+-) Główne dziedziny zastosowań Al budowa pojazdów, statków, samolotów budownictwo budowa maszyn opakowania elektrotechnika U d zi ał  p ro ce n to w y •  1852 – 1890 wyprodukowano ok. 200t aluminium na drodze chemicznej redukcji związków, •  1886 – metody otrzymywania Al na drodze elektrolizy, ...

Małe elektrownie wode - Wykład 11

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małe elektrownie wode
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1267

Polimery – wielkocząsteczkowe związki organiczne model łańcucha prostego polimeru (polietylen) •  początkowe rozważania budowy polimerów ograniczamy do makrocząsteczki liniowej, polietylen (PE) poli(chlorek winylu) (PVC)