Małe elektrownie wode - Wykład 10

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Małe elektrownie wode - Wykład 10 - strona 1 Małe elektrownie wode - Wykład 10 - strona 2 Małe elektrownie wode - Wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:


(+-) Główne dziedziny zastosowań Al budowa pojazdów, statków, samolotów budownictwo budowa maszyn opakowania elektrotechnika U d zi ał  p ro ce n to w y •  1852 – 1890 wyprodukowano ok. 200t aluminium na drodze chemicznej redukcji związków, •  1886 – metody otrzymywania Al na drodze elektrolizy, P.T. Heroult (Francja), C.M. Hall (USA) •  1906 – stopy aluminium  ⇒  zdecydowane podwyższenie wytrzymałości, A. Wilm (Niemcy) •  1825 – H.C. Oersted (Dania) pierwsze Al na drodze redukcji chlorku  , (-) ∗ - maksymalna wytrzymałość w stopach (po obróbkach cieplno-mechanicznych), Be  – niestety toksyczny i bardzo drogi, Ti  – trudny w przetwarzaniu oraz drogi, (O. Beffort, EMPA) (współczynnik przewodzenie ciepła) (współczynnik temperaturowy rezystancji) (+-) •  porównanie własności Al z innymi metalami     T 0  [ °C ]      1083      1536      1668        660        650      1277 aluminium technicznie czyste po zgniocie 80% aluminium technicznie czyste po zgniocie 80% oraz  rekrystalizacji i rozroście ziaren (A. Krajczyk) (+) (-) ( W – od ang. „wrought” ) (17 gatunków ) ⇒ b. często używane są określenia: stop aluminium serii, np. 2000, 5000 itd.  (-) Systemy oznaczania odlewniczych stopów aluminium  (PN-EN 1780-1 oraz 2) (-) (casting) (+) (+!) EN AW- serie:   1xxx  ( Al 99,.. ) 3xxx  ( Al Mn ) 5xxx  ( Al Mg ) 8xxx  ( Al Fe ) EN AW- serie:   2xxx  ( Al Cu ) 6xxx  ( Al MgSi ) 7xxx  ( Al Zn ) 8xxx  ( Al Li )   EN AC- 4xx  ( Al Si ) •  podział stopów aluminium w zależności od usytuowania na wykresie równowagi odlewnicze bez eutektyki:   EN AC- serie: 2xx  ( Al Cu ) 5xx  ( Al Mg ) 7xx  ( Al Zn ) (+) Stopy odlewnicze •  stopy aluminium z krzemem (siluminy) – stopy z eutektyką (-) 2005 -  dobra rzadkopłynność oraz lejność i mały skurcz odlewniczy , niska temperatura odlewania, -  wadą jest gruboziarnista struktura , której zapobiega  modyfikowanie: -  podeutektyczne i eutektyczne –  sodem  (także Sr lub niekiedy Sb), którego związki ułatwiają        zarodkowanie oraz tworząc „błonkę” utrudniają wzrost kryształów Si (drobne i bardziej owalne),          (punkt eutektyczny przesuwa się w kierunku wyższych zawartości Si i niższej temperatury), - nadeutektyczne –  fosforem  (cząstki AlP stanowią zarodki heterogeniczne), -  zastosowanie : - eutektyczne i nadeutektyczne, np. tłoki silników spalinowych (znaczna żarowytrzymałość),

(…)

… lub aktualnych informatorach producentów,
(-)
Stopy do obróbki plastycznej
• walcowanie na zimno oraz na gorąco,
- wytwarzanie płyt, blach, taśm, folii,
• ciągnienie na gorąco oraz na zimno,
- wytwarzanie drutów, prętów, rur, kształtowników
• wyciskanie na gorąco,
• kucie na gorąco,
(+)
• historycznie pierwsze stopy Al-Cu (ok. 4%), obecnie stopy wieloskładnikowe, (+)
- stopy Al-Cu utwardzane wydzieleniowo…
… wydzieleniowe (przesycanie w wodzie z ok. 500ºC oraz kilkudniowe
starzenie samorzutne w temp. pokojowej lub starzenie sztuczne w ok. 180ºC),
- wytrzymałość można jeszcze zwiększyć poprzez obróbkę plastyczną (gniot 3÷5%) po starzeniu samorzutnym,
- stosowane na elementy maszyn, pojazdów, taboru kolejowego, samolotów i w budownictwie,
Wieloskładnikowe stopy Al z Zn (seria 7000) - durale cynkowe
(+-)
Stopy Al-Mg (seria 5000) oraz Al-Mg-Si (seria 6000) - hydronalia
(+-)
(+-)
Stopy Al-Mn (seria 3000) – alumany (nie utwardzane wydzieleniowo)
• stopy Al z litem (wieloskładnikowe)
- opracowane niedawno ( do 4% Li),
- specjalne metody metalurgiczne
(reaktywność Li z tlenem),
- mniejsza gęstość stopów o ok. 8÷10%
(gęstość Li = 0,53 g/cm3),
- stopy wieloskładnikowe do obróbki
plastycznej utwardzane wydzieleniowo…
… tym mniejsza ciągliwość (potrzebny kompromis)
(-+)
struktura równowagi
(M.F. Ashby, D.R.H. Jones)
Zmiana R0,2 stopu aluminium typu AlCu4 w trakcie starzenia sztucznego w 150°C
(-)
Wieloskładnikowe stopy Al-Cu (seria 2000) – durale wieloskładnikowe
(-)
Stopy Al-Cu-Mg (seria 2000) - durale miedziowe
- wysokie właściwości wytrzymałościowe, ale mała żarowytrzymałość i odporność na korozję,
- utwardzanie…
…,
- wytrzymałość równa lub większa w
porównaniu z duralami klasycznymi,
- dobra odporność na zmęczenie,
- dobra udarność w niskich temperaturach,
- zastosowanie:
- elementy nowoczesnych samolotów (poszycie, podłogi, użebrowanie)
wg PN-EN 573-3 (durale wieloskładnikowe, seria 8000)
- obecnie produkowane stopy wieloskładnikowe o zawartości 1,9÷2,7% Li
(do 4% Li wymaga specjalnych metod krzepnięcia)
EN AW…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz