Czujniki - notatki z wykładu 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czujniki - notatki z wykładu 4 - strona 1 Czujniki - notatki z wykładu 4 - strona 2 Czujniki - notatki z wykładu 4 - strona 3

Fragment notatki:

Zbigniew Moroń
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Wrocławskiej
Pomiary napręŜeń, sił i momentów
Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych
InŜynieria Biomedyczna – wykład 5
Wrocław 2012/13
Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl
PLAN
• napręŜenie i wydłuŜenie, pomiary napręŜeń
• tensometry rezystancyjne
• mostki tensometryczne
• zastosowania tensometrów
• przykłady wykonań czujników z tensometrami
Pomiary napręŜeń
Pomiary napręŜeń
Tensometry drutowe i foliowe
Tensometr foliowy
Tensometry rozetowe
Wykonania
tensometrów
Mostek tensometryczny
Konfiguracje mostków tensometrycznych
Praktyczny układ mostka tensometrycznego
Mostki tensometryczne
- zasilanie
Mostki tensometryczne – zasilanie
Zastosowania tensometrów
• pomiary napręŜenia i wydłuŜenia
• pomiary sił ściskających i rozciągających
• pomiary momentów skręcających
• pomiary masy (wagi elektroniczne)
• pomiary ciśnień

Odkształcenia elementów spręŜystych moŜna mierzyć
róŜnymi metodami: optyczną, pojemnościową, indukcyjną itp.
Pomiary napręŜeń – zastosowanie
w pomiarach sił zginających
Pomiary napręŜeń – zastosowanie
w pomiarach sił zginających
Pomiary napręŜeń
– zastosowanie w pomiarach sił ściskających
Pomiar składowych sił
Zastosowania
tensometrów
Pomiar momentu na wirującym wale
SprzęŜenie indukcyjne czujnika momentu skręcającego
Czujnik do pomiaru momentu na wale
Pomiar momentu skręcającego
Miniaturowe czujniki do pomiaru siły nacisku
Belka typu „S” do pomiaru sił ściskających lub rozciągających
Przykłady zastosowań
tensometrów
Literatura
• Pomiary, czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości
fizycznych i składu chemicznego, praca zbiorowa pod redakcją J.
Piotrowskiego, WNT, Warszawa 2009
• M. Miłek, Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006
• J. Zakrzewski, Czujniki i przetworniki pomiarowe, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
• P. P. L. Regtien, Measurement science for engineers, Kogan Page Science, London
and Sterling, VA, 2004
• B.E. Noltingk, Instrumentation reference book, Buterworth Heinemann, 1995
• J.P. Bentley, Principles of measurement systems, Longman Scientific and Technical,
1995
• E.O. Doebelin, Measurement systems application and design, Mc Graw- Hill, 1990
• R. Pallas-Areny. J. G. Webster, Sensors and signal conditioning, John Wiley & Sons,
Inc. 1991
Literatura uzupełniająca
• Podręcznik metrologii I (pod red. P. Sydenhama), podstawy
teoretyczne, WKiŁ, 1990
• Podręcznik metrologii II (pod red. P. Sydenhama), podstawy
praktyczne, WKiŁ, 1990
• L. Michalski, K. Eckersdorf, Pomiary temperatury, WNT, 1986 (lub
nowsze wydanie)
• B. Szumielewicz, B. Słomski, W. Styburski, Pomiary elektroniczne w
technice, WNT, 1982
• E. Romer, Miernictwo przemysłowe, PWN, 1978
Dziękuję za uwagę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz