Czujniki

note /search

Czujniki - notatki

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

Metody pomiaru ciśnień: Równoważenie nieznanego ciśnienia przez ciśnienie wywierane przez słup cieczy o znanej gęstości.(manometr hydrostatyczny) Działanie nieznanego ciśnienia na znaną powierzchnię i pomiar wynikającej stąd siły w sposób bezpo...

Czujniki - notattki z wykladu 1

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary połoŜenia, długości, przemieszczeń Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 2 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • pomiary długości – potrzeby i moŜli...

Czujniki - notattki z wykładu 2

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary parametrów ruchu Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 3 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • parametry ruchu, ruch drgający • czujnik z masą sejsm...

Czujniki - notattki z wykładu 3

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary ciśnień Czujniki inteligentne Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 4 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • ciśnienie, pomiary ciśnień • potrzeby w...

Czujniki - notatki z wykładu 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary napręŜeń, sił i momentów Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 5 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • napręŜenie i wydłuŜenie, pomiary napręŜeń • t...

Czujniki - notatki z wykładu 5

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

ϑ = 1− e ϑk − τ Zbigniew Moroń T Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary w warunkach dynamicznych Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 5+ Wrocław 2012/13 tk Przyrost temperatury RóŜnica t - t 0 decyduje o iloś...

Czujniki - notatki z wykładu 7

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary konduktywności cieczy Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 7 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN WYKŁADU • wprowadzenie • zaleŜność konduktywności ...

Czujniki - notatki z wykładu 8

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 1 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl Literatura podstawowa • Pomiary, czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizy...

Czujniki - wykład 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Zjawiska termoelektryczne Wykład 4 Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych Wrocław University of Technology 06-III-2012 Zjawiska termoelektryczne Thomas Johann Seebeck Thomas Johann Seebeck (ur. 9 kwietnia 1770, zm. 10 grudnia 1831). Urodził sie w Reval (obecnie Tallinn, Estonia). W ...