Czujniki - notattki z wykladu 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czujniki - notattki z wykladu 1 - strona 1 Czujniki - notattki z wykladu 1 - strona 2 Czujniki - notattki z wykladu 1 - strona 3

Fragment notatki:

Zbigniew Moroń
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Wrocławskiej
Pomiary połoŜenia, długości,
przemieszczeń
Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych
InŜynieria Biomedyczna – wykład 2
Wrocław 2012/13
Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl
PLAN
• pomiary długości – potrzeby i moŜliwości
• pomiary połoŜenia
• pomiary długości bezwzględne i względne
• czujniki dławikowe i transformatorowe
• koncepcja czujnika róŜnicowego
• detektor synchroniczny, fazoczuły
• czujniki pojemnościowe
• czujnik światłowodowy
• czujnik magnetostrykcyjny
• czujniki inkrementowe – induktosyn, enkodery
Pomiary
połoŜenia
• współrzędne prostokątne (a)
• współrzędne biegunowe (b)
• triangulacja (c)
• metoda optyczna
• metoda elektromagnetyczna
Pomiar długości,
bezwzględny i względny
Pomiar przemieszczenia,
stykowy i bezstykowy
Czujniki dławikowe
Czujnik dławikowy róŜnicowy
RóŜnicowy czujnik transformatorowy
RóŜnicowy czujnik transformatorowy z układem pomiarowym
Zasada działania detektora fazoczułego, synchronicznego
Przykładowa realizacja detektora synchronicznego
Czujniki pojemnościowe
Typ A
Typ B
Czujniki pojemnościowe – wzory
Typ C
Czujniki pojemnościowe
Kondensator róŜnicowy
Mostek do pomiaru pojemności
Alternatywne włączenie czujnika do mostka, tj. Z1=1/jωC1 oraz Z2=1/jωC2
ω
ω
daje napięcie wyjściowe nieliniowo zaleŜne od x i zaleŜne od ω
Czujniki pojemnościowe
Zalety:
• proste w wykonaniu, moŜliwość pomiaru wielu wielkości
• duŜa szybkość działania (mała masa ruchomej elektrody)
• moŜliwość pracy bez dotyku
• mała moc potrzebna do zadziałania
• duŜa czułość
Czujniki pojemnościowe
• zakres pojemności: 20–2000 pF (obecnie często mniejsze)
• częstotliwości robocze: 50–5000 Hz dla C 500 pF, 100kHz–5MHz
dla C ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz