Czujniki - notattki z wykładu 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czujniki - notattki z wykładu 2 - strona 1 Czujniki - notattki z wykładu 2 - strona 2 Czujniki - notattki z wykładu 2 - strona 3

Fragment notatki:

Zbigniew Moroń
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Wrocławskiej
Pomiary parametrów ruchu
Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych
InŜynieria Biomedyczna – wykład 3
Wrocław 2012/13
Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl
PLAN
• parametry ruchu, ruch drgający
• czujnik z masą sejsmiczną
• równanie ruchu, dobór parametrów czujnika
charakterystyki częstotliwościowe czujników drgań
• akcelerometry
• akcelerometr tensometryczny (piezorezystancyjny)
• akcelerometr piezoelektryczny
• czujniki piezoelektryczne
• wzmacniacz ładunku
• akcelerometr trójosiowy
Parametry ruchu:
– przemieszczenie
– prędkość
– przyspieszenie
Ruch drgający
Czujnik z masą sejsmiczną
Czujnik sejsmiczny – równanie ruchu
Drgania wymuszone
Czujnik sejsmiczny - dobór parametrów
Czujnik sejsmiczny - dobór parametrów cd
Charakterystyki
częstotliwościowe
amplitudowe i
fazowe czujników
sejsmicznych
Akcelerometry
• piezorezystancyjne
• piezoelektryczne
• pojemnościowe
• światłowodowe
• hallotronowe
Miniaturowe akcelerometry
Akcelerometr
tensometryczny
(piezorezystancyjny)

Akcelerometry
piezoelektryczne
Czujniki piezoelektryczne
(materiał uzupełniający)
Czujniki piezoelektryczne
(materiał uzupełniający)
Czujniki piezoelektryczne
(materiał uzupełniający)
Czujniki piezoelektryczne,
zastosowania
Właściwości czujników piezoelektrycznych
Wzmacniacz
ładunku
q = d•F
Wzmacniacz ładunku cd
Akcelerometr
trójosiowy
Akcelerometr trójosiowy – schemat
Akcelerometr
trójosiowy
Akcelerometr trójosiowy – czujnik
Akcelerometr trójosiowy – przetwornik
Wibrometr laserowy
Literatura
• Pomiary, czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i
składu chemicznego, praca zbiorowa pod redakcją J. Piotrowskiego, WNT,
Warszawa 2009
• M. Miłek, Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006
• J. Zakrzewski, Czujniki i przetworniki pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2004
• P. P. L. Regtien, Measurement science for engineers, Kogan Page Science, London
and Sterling, VA, 2004
• B.E. Noltingk, Instrumentation reference book, Buterworth Heinemann, 1995
• J.P. Bentley, Principles of measurement systems, Longman Scientific and Technical,
1995
• E.O. Doebelin, Measurement systems application and design, Mc Graw- Hill, 1990
• R. Pallas-Areny. J. G. Webster, Sensors and signal conditioning, John Wiley & Sons,
Inc. 1991
Dziękuję za uwagę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz