Klinometr, szczelinomierz, tensometr- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klinometr, szczelinomierz, tensometr- opracowanie - strona 1 Klinometr, szczelinomierz, tensometr- opracowanie - strona 2 Klinometr, szczelinomierz, tensometr- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Klinometr – przyrząd do pomiaru nachyleń
Klinometr strunowy
W klinometrach z drgającą struną wykorzystana jest fizyczna zasada zależności
kwadratu częstotliwości drgań poprzecznych od wydłużenia liniowego napiętej
struny. Klinometr strunowy, w zależności od przeznaczenia, służy do pomiaru
odchyleń od pionu lub od poziomu elementu konstrukcyjnego budowli. Dolny koniec
naciągniętej struny, przesuniętej od osi czujnika, jest przytwierdzony do korpusu
klinometru, a górny do cięgna z obciążnikiem wahadłowym zawieszonym za pomocą
płaskiej blaszki sprężynującej. Odchylenie od pionu pionowego elementu konstrukcji
budowli wraz z zamocowanym na nim klinometrem powoduje odchylenie obciążnika
wahadłowego, wahadłowego tym samym zmianę naprężenia struny i w konsekwencji
zmianę częstotliwości jej drgań poprzecznych. Zakres pomiarowy mieści się na ogół w
przedziale od 00 do 10. Dokładność pomiaru wynosi około 1% zakresu pomiarowego,
natomiast rozdzielczość wynosi od 2” do 3”.
Klinometr naddźwiękowy
Przyrząd ten służy do wyznaczania zmian pochylenia elementu budowli, na którym
jest ustawiony lub zainstalowany na stałe. Klinometr składa się z układu
elektronicznego oraz z systemu ultradźwiękowych przetworników umieszczonych w
hermetycznej obudowie. Wewnątrz szczelnej obudowy znajduje się ciecz, której
aktualny poziom wyznaczany jest w kilku punktach. Zmiany odczytów na czujnikach
pozwalają na wyznaczanie wartości kąta pochylenia klinometru w określonym
kierunku.
Klinometr tensometryczny
Podstawowym elementem konstrukcyjnym klinometru tensometrycznego jest
zawieszony w obudowie na sprężystym, stalowym cięgnie obciążnik wahadłowy,
który na skutek wychylenia lub pochylenia korpusu czujnika powoduje zmianę
naprężenia cięgna. Elementem pomiarowym jest tensometryczny czujnik, w postaci
przymocowanej na cięgno płytki krzemowej z rezystorami, w układzie mostka
Wheatstone’a.

Tensometr - przyrządy do pomiaru odkształceń
Tensometr jest to czujnik, służący do pomiaru naprężenia, w praktyce pomiar
tensometryczny polega na pomiarze odkształcenia i obliczeniu naprężenia w oparciu
o przyjęty związek fizyczny
Rodzaje tensometrów:
1)
Elektryczne
- oporowe
- indukcyjne
- pojemnościowe
- fotoelektryczne
- piezoelektryczne
- magnetostrykcyjne
2)

Mechaniczne
Szczelinomierz – przyrząd do pomiaru nieciągłości liniowych
Szczelinomierz indukcyjno – transformatorowy
Przyrząd działający na zasadzie różnicowej, zbudowany z trzech cewek
cylindrycznych, ustawionych względem siebie w jednej osi, oraz łączącego je rdzenia
magnetycznego. Przez uzwojenie cewki środkowej płynie prąd zmienny wysokiej
częstotliwości. Zmienny strumień magnetyczny indukuje w dwóch sąsiednich
cewkach dwie siły elektromotoryczne. W przypadku występowania całkowitej
symetrii układu napięcie wyjściowe równe jest 0. Dokładność odczytu wynosi 0,002
mm.
Szczelinomierz strunowy
W szczelinomierzach strunowych wykorzystuje się zależność pomiędzy
odkształceniem wewnętrznym struny a kwadratem częstotliwości drgań ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz