Pomiary przemieszczeń

note /search

Badanie przemieszczeń pionowych obiektu- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2555

Badanie przemieszczeń pionowych obiektu Dane do zadania: Temat:101 Obliczenie wysokości reperu roboczego 1 Pomiar wyjściowy: Pomiar aktualny: 5,3701 h2= 5,3411 h3= 4,8031 h3= 4,7751 h6= 1,7661 h6= 1,7321 h2= Niwelacja reperów roboczych na obiekcie: Pomiar wyjściowy: ...

Badanie przemieszczenia narożnika obiektu budowlanego- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1701

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Kierunek Geodezja i Kartografia Rok akademicki 2011/2012 Ćwiczenie 1 Temat: Badanie przemieszczenia narożnika obiektu budowlanego Wykonali: Rok akademicki 2011/2012 Grupa1 SPRAWOZDANIE TECHNICZNE 1. Dane formalno-pr...

Badanie przemieszczenia pionowego obiektu - sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4340

Sekcja I Grupa 4 Ćwiczenie nr 5 Temat: Badanie przemieszczenia pionowego obiektu. 1. Dane do ćwiczenia (temat nr 19): Obliczenie wysokości reperu roboczego 1 Pomiar wyjściowy: Pomiar aktualny: Δh2= Δh3= Δh6= Δh2= Δh3= Δh6= 5,3464 4,7795 1,7423 5,3214 4,7551 1,7126 Niwelacja repe...

Badanie stałości punktów sieci niwelacyjnej- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1547

Numer tematu 51 Ćwiczenie nr 9 Badanie stałości punktów sieci niwelacyjnej. Dane : Wyniki wyrównania sieci z pomiaru wyjściowego i aktualnego. Pomiar wyjściowy ( 0 ) - { zi(0) - cov ( zi(0) ) ; V( zi(0) ) } Pomiar wyjściowy ( 1 ) - { zi(1) - cov ( zi(1) ) ; V( zi(1) ) } Identyfikacja punktów...

Badanie stałości punktów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 3570

Badanie stałości punktów Minimalna ilość punktów odniesienia Rozmieszczenie przestrzenne punktów odniesienia - regularnie na zewnątrz badanego obiektu - w przypadku grup punktów – nie prostoliniowo - poza zasięgiem oddziaływania obiektu Metody identyfikacji punktów odniesienia A. Analiza wyb...

Czynniki wpływające na dokładność pomiarów przy wyznaczaniu odchyleń ...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2233

Czynniki wpływające na dokładność pomiarów przy wyznaczaniu odchyleń od linii pionu. Badania przemieszczeń i odchyleń od teoretycznego kształtu odgrywają poważną rolę w budownictwie wieżowym. Wiele budowli poddawanych jest okresowym pomiarom deformacji nie tylko w okresie eksploatacji, lecz już...

Klinometr, szczelinomierz, tensometr- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3087

 Klinometr – przyrząd do pomiaru nachyleń Klinometr strunowy W klinometrach z drgającą struną wykorzystana jest fizyczna zasada zależności kwadratu częstotliwości drgań poprzecznych od wydłużenia liniowego napiętej struny. Klinometr strunowy, w zależności od przeznaczenia, służy do pomiaru o...

Metody pomiarów i określania objętości mas ziemnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 8456

Metody pomiarów i określania objętości mas ziemnych Podstawową zasadą obowiązującą przy obliczaniu objętości brył nieregularnych jest ich podział na elementarne bryły geometryczne. Podziału takiego dokonuje się dzieląc bryłę płaszczyznami pionowymi lub poziomymi, dzielenie to prowadzi się w celu...

Metody pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 770
Wyświetleń: 5313

Metody pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów Przez pojęcie wyznaczania przemieszczeń rozumiemy całokształt prac projektowych, pomiarowych i obliczeniowych, związanych z określeniem wektora zmian położenia obserwowanych punktów reprezentujących dany obiekt. Wyznaczenie przemieszczeń bada...

Metody pomiaru przemieszczeń i deformacji

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 5460

Metody pomiaru przemieszczeń i deformacji Metoda stałej prostej; Z teoretycznego punktu widzenia metoda ta nie różni się od metody rzędnych i odciętych, stosowanej przy opracowaniu mapy sytuacyjnej. W obu bowiem wyznaczane są rzędne w stosunku do linii osnowy pomiarowej. Metody różnią się znacz...