Badania własności mechanicznych tworzyw - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania własności mechanicznych tworzyw - sprawozdanie - strona 1 Badania własności mechanicznych tworzyw - sprawozdanie - strona 2 Badania własności mechanicznych tworzyw - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
Nazwisko……………………………………………………..
Imię……………………………………………………………..
Wydział………………………………………………………..
Rok …………………..Grupa……………………………….
Data laboratorium……………………………………….
ĆWICZENIE NR 2
BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
1. Oznaczenie własności mechanicznych tworzyw sztucznych w statycznej próbie rozciągania
(PN-EN ISO 527-1, PN-EN ISO 527-2)
Rodzaj próbek:……………………………………………………………………………………………………….….….
Maszyna wytrzymałościowa typu:…………………………………………………………………………….…..
Temperatura pomiaru:……………… [0C],
Prędkość rozciągania………….……[mm/min]
Zakres siłomierza …………………….. [kN],
Działka elementarna ………………..…………[N]
Sposób przygotowania próbek……………………………………………………………………………………..
Rys. 1. Typowa próbka do badań własności mechanicznych tworzyw sztucznych przy rozciąganiu.
Wyniki pomiarów i obliczeń.
Lp
Materiał
Wymiary próbki [mm]
h
b
L0
A
FM
σM
FB
σB
LB
ΔL
B
[kN]
[MPa]
[kN]
[MPa]
[mm]
[mm]
[%]
1
2
3
4
5
Oznaczenia:
b – pierwotna szerokość próbki
h – pierwotna grubość próbki
A – pole pierwotnego przekroju próbki
L0– pierwotna długość bazy pomiarowej
FM– siła maksymalna
FB– siła zrywająca próbkę
σM– maksymalne naprężenie rozciągające próbkę
σB– naprężenie rozrywające próbkę
LB– długość bazy pomiarowej próbki po zerwaniu
ΔL– wydłużenie bezwzględne przy zerwaniu
εB– wydłużenie względne przy zerwaniu
1
1.1 Wzory obliczeniowe.
FM
A
F
B  B
A
M 
Maksymalne naprężenie rozciągające
Naprężenie przy zerwaniu

Wydłużenie względne przy zerwaniu
L
L0
2. Próba zginania tworzyw sztucznych.
2.1 Schemat układu obciążającego.
Rys.2. Położenie próbki do badań na początku oznaczenia:
F - przybliżona siła; R1– Promień trzpienia obciążającego; R2 – Promień podpór;
h – grubość kształtki; l – długość kształtki; L- rozstaw podpór.
Naprężenie zginające:
f 
3FL
2bh 2
gdzie: σf – naprężenie zginające [MPa]
F – przyłożona siła [N]
L – rozstaw podpór[mm]
b – szerokość próbki [mm]
h – grubość próbki [mm]
Moduł sprężystości przy zginaniu (moduł Younga):
-wyznaczenie strzałki ugięcia:
fi 
 fi L2
6h
-wyznaczenie modułu Younga:
f 2  f ( f 2  0,0025)
Ef 
 f 2  f1
 f 2  f1
2
f1  f ( f 1  0,0005)
2.2 Protokół z próby zginania.
Maszyna wytrzymałościowa typu ………………………,
v=………….…..[mm/min]
Zakres siłomierza ……………………………………….… [kN], działka elementarna ……….…………………[N]
Temperatura T = …………………………………………… [0C], wilgotność względna ……………….…….…[%]
Typ próbki ………………………………………………………..,
Sposób przygotowania próbki ……………………………………………………………………………………………….…
Czujnik ………………………………………………………………, zakres……………………………….……………..…….
Działka elementarna …………………………………………
Lp.
b
Materiał
h
L
[mm] [mm] [mm]
V
[mm/
min]
Fmax
Ff=1,5h
σfM
σf=1,5h
ƒ1, ƒ2
Ff1, Ff2
σƒ1, σƒ2
E
[kN]
[MPa]
[mm]
[kN]
[MPa]
[MPa]
1
2
3
4
3. Próba udarności tworzyw sztucznych. Próba Charpy’ego.
Rys. 3. Próbka do badań udarności, z karbem.
0
0
0
45 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz