Wytrzymałość materiałów

note /search

Sprawozdanie - mechanizm poślizgu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 6125

Zakres wiedzy: mechanizm odkształcenia plastycznego monokryształu przez poślizg lub bliźniakowanie, dyslokacje i ich rola w mechanizmie poślizgu, płaszczyzny łatwego poślizgu; definicja zgniotu oraz jego krytycznej wielkości, wpływ nagrzew...

Rozciąganie; wytrzymałość materiałów - sprawozdanie

 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3633

Zespół 4 WNiG Grupa: 9 Wytrzymałość materiałów ćwiczenia laboratoryjne. Data wykonania 28.04.2003 Ćwiczenie nr 1 Temat: Próba statyczna rozciągania metali Data oddania 12.05.2003 Data zalicz. Ocena 1.Cel ćwiczenia: Próbę statyczną rozciągania wykonujemy w wytrzymałościowych i plas...

Sprawozdanie - wytrzymałość materiałów ćwiczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3262

Zespół 4 WNiG Grupa: 9 Wytrzymałość materiałów ćwiczenia laboratoryjne. Data wykonania 28.04.2003 Ćwiczenie nr 1 Temat: Próba statyczna rozciągania metali Data oddania 12.05.2003 Data zalicz. Ocena 1.Cel ćwiczenia: Próbę statyczną rozciągania wykonujemy w wytrzymałościowych i plas...

Próba rozciągania - sprawozdanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2583

Szymon Banaś, gr 9, wytrzymałość II sem. Z. Mikulski Próba rozciągania I.Wstęp Próba rozciągania płaskownika stalowego o wymiarach przekroju poprzecznego 2x20mm i długości 20cm.S = 40 mm 2. Próbkę będziemy równomiernie obciąŜamy. II. Opis wykresów W wyniku rozciagania próbki ze stali miękkiej otrzy...

Tworzywa konstrukcyjne - badania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

BADANIA ZMCZENIOWE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH 1. WIADOMOCI WSTPNE: Cz elementów maszyn i konstrukcji pracuje w warunkach zmiennych w czasie obcie eksploatacyjnych. Stwierdzono, e zmiana napre ujemnie wpywa na trwao materiau, czci maszyn naraone na dziaanie zmiennych w czasie napre ulegaj zniszczeniu p...

Badanie twardości metali

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1806

Laboratorium Wytrzymałości materiałów Temat: Badanie twardości metali 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiarów twardości, typami twardościomierzy i ich obsługą oraz opanowanie techniki pomiarowej. 2. Teoria. Twardość jest jedną z cech materiału, równie ważną z kons...

Badanie własności mechanicznych metali - próby twardości - sprawozdan...

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1477

SPRAWOZDANIE Z WICZENIA W LABORATORIUM WYTRZYMAOCI MATERIAÓW Temat : Badanie wasnoci mechanicznych metali - próby twardoci Cel wiczenia : Celem wiczenia jest zapoznanie si z sposobami pomiaru twardoci i aparatur do pomiaru twardoci metodami Brinella , Rockwella i Vickersa . Wiadomoci wstpne : Ogóln...

Badanie własności mechanicznych metali

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 686

Temat: Badanie wasnoci mechanicznych metali - statyczna próba rozcigania 1.wstp teoretyczny Podstawow prób bada wasnoci mechanicznych metali jest próba statyczna rozcigania metali, ujta norm PN-80/H 04310. Dziki takim próbom otrzymujemy podstawowe informacje o wasnociach wytrzymaociowych i plastycz...

Badanie zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Badanie zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych Warunki przeprowadzania prób są znormalizowane i zawarte w normach PN-74/H-04327 oraz PN-76/H-04325. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się: a) z praktycznym zjawiskiem zmęczenia materiału b) z ...

Belki proste - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1925

1. Belki proste. definicja: konstrukcja prętowa, której oś jest linią prostą typy belek prostych : siły przekro jowe N, Q, M reakcje procedura rozwiązywania belek 1. Z równań równowagi obliczyć reakcje 2. Zapisać równania sił przekrojo...