Badanie własności mechanicznych metali

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie własności mechanicznych metali - strona 1 Badanie własności mechanicznych metali - strona 2 Badanie własności mechanicznych metali - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Badanie wasnoci mechanicznych metali - statyczna próba rozcigania 1.wstp teoretyczny Podstawow prób bada wasnoci mechanicznych metali jest próba statyczna rozcigania metali, ujta norm PN-80/H 04310. Dziki takim próbom otrzymujemy podstawowe informacje o wasnociach wytrzymaociowych i plastycznych danych metali. Próba taka realizuje najprostszy stan napre, jaki powstaje przy prostym rozciganiu. Badanie wytrzymaociowe w trakcie tej próby polega na osiowym rozciganiu próbki odpowiednio uksztatowanej na maszynie wytrzymaociowej zwanej zrywark. Próbki przeznaczone do bada maj cz pomiarow o staym przekroju, a zakoczone s obustronnie gówkami o zwikszonym przekroju. Cz pomiarowa o dugoci L 0 przechodzi w sposób agodny do gówek, dziki czemu moemy przyj, e stan naprenia i odksztacenia w kadym punkcie czci pomiarowej jest jednakowy. Przeprowadzajc statyczn prób rozcigania metali naley pamita, i uzyskane wyniki pochodz z bada przeprowadzonych na próbkach, a zatem nie mog odzwierciedla zachowania si gotowych konstrukcji pod obcieniem.
2.cel wiczenia Naszym zadaniem jest okrelenie wasnoci wytrzymaociowych i plastycznych próbki metalu. Wasnoci wytrzymaociowe, to:
a) wyrana granica plastycznoci R e b) wytrzymao na rozciganie R m c) naprenie rozrywajce R u Wasnoci plastyczne, to: a) wyduenie wzgldne A p b) przewenie wzgldne Z
Uzyskane wyniki naley porówna z wartociami tabel porównawczych i okreli z czego by wykonany materia badany. Porównanie to nie jest jednoznaczne, gdy próba ta nie suy do identyfikacji materiau badanej próbki.
3.Tabela pomiarowa: Wielkoci dotyczce badanej próbki:
do=9,9[mm]
Lo=50[mm]
m1=40,5[mm]
m2=39,6[mm]
Lp
Fm
Fu
do
du
Lo
Lu
Rm
Ru
1
4530
3000
9,80
6,60
50,2
62,3
60,03
97,21
2
4530
2900
9,66
6,56
50,5
60,3
60,03
93,97
3
4250
2800
9,86
6,06
49,9
59,5
56,32
90,73
4
4410
2900
9,93
5,86
49,9
59,6
58,44
93,97
rednia
4430
2900
9,81
6,27
50,12
60,42
58,7
93,97
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz