Wyznaczanie nośności granicznej wału - laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie nośności granicznej wału - laboratorium  - strona 1 Wyznaczanie nośności granicznej wału - laboratorium  - strona 2 Wyznaczanie nośności granicznej wału - laboratorium  - strona 3

Fragment notatki:

Spra wozdanie z wicze w laboratorium wytrzymaoci materiaów Temat : WYZNACZANIE NONOCI GRANICZNEJ WAU SKRCANEGO O PRZEKROJU KOOWYM . 1.CEL WICZENIA 1.1 Wyznaczenie wielkoci charakteryzujcych wasnoci materiau powyej granicy sprystoci przy skrcaniu jak
a ) kt odksztacenia postaciowego ,
b ) umown granic plastycznoci R es ,
c ) wytrzymao na skrcanie R ms ,
1.2 Okrelenie wasnoci plastycznych materiau .
2. CZ TEORETYCZNA DEF. UMOWNEJ GRANICY PLASTYCZNOCI NA SKRCANIE R es .
, gdzie DEF. GRANICY WYTRZYMAOCI NA SKRCANIE R ms , gdzie W kadym poprzecznym przekroju prta o przekroju koowym obcionym par si , której paszczyzna jest prostopada do osi , istnieje moment skrcajcy równy liczbowo momentowi obciajcemu M S . Moment ten powoduje w poszczególnych przekrojach poprzecznych paski stan naprenia i odpowiadajcy mu stan odksztacenia , który dla prtów o przekroju koowym , w granicach odksztace sprystych , okrela si ze zwizków :
oraz [ rad ]
gdzie : - najwiksze naprenie styczne , d - pocztkowa rednica prta skrcanego , M S - moment skrcajcy , l 0 - dugo pomiarowa prta , G - modu sprystoci poprzecznej , - kt skrcenia , - kt odksztacenia postaciowego . Przebieg skrcania przedstawia si za pomoc wykresu w ukadzie M S - , nakrelonego samoczynnie na skrcarce lub sporzdzonego na podstawie wskaza aparatury pomiarowej.
Po przekroczeniu granicy proporcjonalnoci , przestaj obowizywa powysze wzory , okrelajce stan naprenia i odksztacenia . S one tylko w przyblieniu wane do granicy plastycznoci
Celem wyznaczenia porównywalnej wartoci R es z podobna wielkoci przy próbie rozcigania , umown warto wylicza si z odpowiednich zalenoci zwizanych z wydueniem jednostkowym .
Dla maych odksztace , w przypadku rozcigania , zachodzi zaleno max = 1,5 1 . Warto 1 , dla wyznaczenia umownej granicy plastycznoci , wynosi 0,2 % dugoci pomiarowej ; zatem przy pewnym uproszczeniu zagadnienia dla umownej granicy plastycznoci przy skrcaniu przyjmuje si = 1,5 1 = 0,3 % Odpowiednikiem R 0,2 przy rozciganiu bdzie zatem R 0,3 przy skrcaniu .
Ktowi skrcenia odpowiada kt wyraany zalenoci std Na powierzchni próbki ( = r ,

(…)

….SCHEMAT SKRCARKI
Podstawowe zespoy skrcarki to : mechanizm napdowy , mechanizm obciajcy prbk , momentomierz i rejestrator prby skrcania . Obcienie prbki momentem skrcajcym odbywa si za pomoc uchwytw . Uchwyt dolny 1 moe by napdzony silnikiem elektrycznym z prdkoci 1/3 lub 1 obr/min , albo te napdzany rcznie korb 3 z dowoln prdkoci . Uchwyt grny prbki 2 poczony jest z dwigni 4 obcion ciarkami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz