Tworzywa konstrukcyjne - badania

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzywa konstrukcyjne - badania  - strona 1 Tworzywa konstrukcyjne - badania  - strona 2 Tworzywa konstrukcyjne - badania  - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA ZMCZENIOWE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH 1. WIADOMOCI WSTPNE: Cz elementów maszyn i konstrukcji pracuje w warunkach zmiennych w czasie obcie eksploatacyjnych. Stwierdzono, e zmiana napre ujemnie wpywa na trwao materiau, czci maszyn naraone na dziaanie zmiennych w czasie napre ulegaj zniszczeniu przy napreniach znacznie mniejszych od doranej wytrzymaoci przy statycznym obcieniu.
Zjawisko zmniejszania si wytrzymaoci materiau przy wystpowaniu napre zmiennych w czasie nazywamy zmczeniem materiau.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy maszyn i urzdze przeprowadza si badania materiaów przy zmiennych obcieniach. Warunki przeprowadzania takich bada zawarte s w normach: PN-74/H-04327 i PN-76/H-04325. Najbardziej popularne próby zmczeniowe to: rozciganie-ciskanie, zginanie, skrcanie.
Zmienne w czasie obcienia jakim poddawane s w trakcie eksploatacji maszyny i urzdzenia maj najczciej charakter obcie losowych. Obcienia zmczeniowe to tylko w niewielkim procencie obcienia zmczeniowe lub harmoniczne W badaniach laboratoryjnych stosuje si obcienia uproszczone zmieniajce si okresowo-sinusoidalnie.
- KSZTATY PRÓBEK: -PRÓBKA CYLINDRYCZNA :
-PRÓBKA PASKA: 2.CEL WICZENIA: Celem wiczenia jest zapoznanie si ze zjawiskiem zmczenia materiau, z metodyk bada zmczeniowych, z urzdzeniami do bada, z metodami opracowania wyników prób zmczeniowych. 3.ZESTAW DANYCH (nr 230): Lp
Trwao
Nap[MPa]
Lp
Trwao
Nap[MPa]
1
214656
860
15
282609
800
2
144824
860
16
258575
800
3
77138
860
17
381539
740
4
70448
860
18
383360
740
5
99196
860
19
330324
740
6
122242
860
20
421221
740
7
86361
860
21
591738
660
8
105081
860
22
614139
660
9
313012
840
23
573673
660
10
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz