Badanie twardości metali

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie twardości metali - strona 1 Badanie twardości metali - strona 2 Badanie twardości metali - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium Wytrzymałości materiałów Temat: Badanie twardości metali 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiarów twardości, typami twardościomierzy i ich obsługą oraz opanowanie techniki pomiarowej.
2. Teoria. Twardość jest jedną z cech materiału, równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie, udarność itp. Twardość ciała określamy jako miara oporu, jaki stawia ono w czasie wciskania weń wgłębnika. Najbardziej rozpowszechnione metody statyczne pomiaru twardości to metody:
R o c k w e l l a, B r i n e l l a, V i c k e r s a. I. Pomiar twardości metodą Rockwella. Próba ta polega na dwustopniowym wciskaniu w badany materiał stożka diamentowego lub kulki stalowej o określonych kształtach i warunkach pomiaru. Podstawą określenia twardości Rockwella stanowi pomiar trwałego przyrostu głębokości odcisku, który jest wyrażony w jednostkach twardości HR. Twardość odczytuje się bezpośrednio na wyskalowanym czujniku. Zaletą tej metody jest dwustopniowe obciążenie podczas pomiaru, które daje nam zmniejszenie błedu spowodowanego niejednorodności ą powierzchni.
BUDOWA TWARDOŚCIOMIERZA ROCKWELLA 1-korpus 2-obciążniki 3-łącznik 4-amortyzator 5-dźwignia włączania obciążenia
6-miernik twardości 7-sprężyna obciążenia ciągłego 8-wgłębnik 9-próbka 10-stolik 11-śruba 12-pokrętło 13-dźwignia blokująca obciążenie główne
Próbę twardości Rockwella przy użyciu stożka diamentowego o kącie wierzchołkowym 120o i promieniu zaokrąglenia 0.2[mm] stosuje się dla stali węglowych i stopowych w stanie zahartowanym i ulepszonym cieplnie oraz innych materiałów o twardości 20 : 60 HRC Kulki o średnicy 1/16" używa się dla twardości 35 : 200 HRB.
Wykonanie pomiaru: 1.Sprawdzić czy dźwignia obciążenia głównego jest zablokowana.
2.Położyć próbkę na stoliku (10) obracając pokrętłem (12) podnieść próbkę do momentu zetknięcia z wgłębnikiem. 3.Obracając pokrętłem (12), docisnąć wgłębnik tak by mała wskazówka wskazywała czerwony punkt na tarczy czujnika. 4.Przez pokręcenie tarczy czujnika ustawić "0" na odpowiedniej skali.
5.Włączyć obciążenie główne dźwignią (5).
6.Odczekać aż wartość czujnika ustali się.


(…)

… pomiarów :
stal SW9 Sn = 28,394
stal SW18 Sn = 0,816
stal węglowa Sn = 3,742
c) Obliczam przedział ufności, dla wartości średniej wyników pomiarów dla poziomu istotności α = 0.05, korzystając z zależności :
HRB - poszczególne wartości twardości
Analogicznie tworzymy wzory dla pozostałych rodzajów twardości . Kwantyl rozkładu t - Studenta odczytany z tablicy jest taki sam dla wszystkich materiałów i wynosi :
tα = 4.303
d) Ostatecznie przedziały ufności mają następującą postać :
stal SW9 762,6 < HRC < 935,393 stal SW18 59,517 < HRC <64,482
stal węglowa 82,614< HV < 105,386
Uwagi i wnioski :
Z powyższego doświadczenia możemy wyciągnąć następujące wnioski - metodę Rockwella można stosować zarówno do pomiaru twardości materiałów miękkich jak i do pomiaru twardości materiałów twardych. Cechuje ją duża…
… obiektyw nad odciskiem, ustawić ostrość. 5.Zmierzyć przekątne miarką przymocowana do matówki.
6.Odczytać wartość twardości z tablic, lub obliczyć ze wzorów.
WYNIKI POMIARÓW - metoda Rocwella wg PN-91/H-04355 Tą metodą badamy twardość płytki ze stali niskowęglowej (skala B ) oraz twardość frezu ze stali szybkotnącej SW 18 (skala C ) Przy badaniu twardości płytki wgłębnikiem jest kulka stalowa 1/16…
…, w powierzchnię badanego materiału, w czasie T. Średnica odcisku kuli D, jako średnia z kilku pomiarów w kierunkach wzajemnie prostopadłych, służy do obliczenia pola powierzchni czaszy. Twardość wg. Brinella jest to stosunek siły obciążającej do pola powierzchni czaszy odcisku. BUDOWA TWARDOŚCIOMIERZA BRINELLA
Opis przyrządu: 1-próbka 2-stolik 3-wgłębnik
4-zawór cylindra 5-pompka
6-zbiornik oleju 7-cylinder 8…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz