Wytrzymałość materiałów - strona 2

note /search

Podłoże sprężyste typu winklera - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4298

1. podŁoŻe sprĘŻyste typu winklera (1867) 1.1. Założenia więzy gładkie (brak tarcia między podłożem i spoczywającą na nim belką), więzy dwustronne (więzy łączące belkę z podłożem „pracują” na rozciąganie i na ściskanie) - oznacza to, że belka nie odrywa się od podłoża, odpór podłoża r(x) w punkci...

Konstrukcja prętowa - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

Definicja: konstrukcja prętowa, składająca się z prętów prostych połączonych ze sobą przegubami Założenia: pręty są połączone w węzłach przegubami idealnymi (brak tarcia) osie prętów przecinają się w węźle w jednym punkcie obciążenie zewnętrzne przyłożone jest tylko w węzłach kratownicy Podstaw...

Materiał kompozytowy - wprowadzenie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

WPROWADZENIE Definicja Materiał kompozytowy (łac. compositus = złożony) - materiał zbudowany z co najmniej dwóch różnych składników, przy czym ich połączenie zachodzi na poziomie makroskopowym. W tym sensie nie są materiałami kompozytowymi np. stopy metali, które w skali mikroskopowej tworzą kompoz...

Równania fizyczne dla materiałów anizotropowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1407

RÓWNANIA fizyczne DLA KOMPOZYTÓW Równania fizyczne dla materiałów anizotropowych Równania fizyczne liniowej teorii sprężystości można zapisać w ogólnej postaci lub po odwróceniu gdzie Qijkl są elementami macierzy sztywności , a Sijkl...

Naprężenia i odkształcenia w laminacie - klasyczna teoria laminatów ...

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

napręŻenia i odksztaŁcenia w laminacie klasyczna teoria laminatów Warstwy w laminacie są tak ustawione względem siebie i zarazem przyjętego arbitralnie układu odniesienia, aby uzyskać takie charakterystyki sztywnościowe laminatu, które umożliwiają formowanie elementów konstrukcyjnych zdolnych do pr...

Zadanie i treść mechaniki pękania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

Zadanie i treść mechaniki pękania Przedmiotem zainteresowań mechaniki pękania jest ciało zawierające szczelinę makroskopową, tzn. o minimalnym wymiarze rzędu 10-2 cm. Podstawowym pytaniem, na jakie powinna odpowiedzieć mechanika pękania ...

Uplastycznienie w pobliżu wierzchoŁka szczeliny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

uplastycznienie w pobliŻu wierzchoŁka szczeliny Sprężysto-plastyczne pole naprężeń w pobliżu wierzchołka szczeliny Model Irwina Zakładając, że materiał jest idealnie sprężysto-plastyczny naprężenia nie mogą przekroczyć wartości granicy p...

Zasada zachowanie energii - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

ENERGETYCZNY OPIS SZCZELINY zasada zachowania energii - praca wykonana przez obciążenie zewnętrzne w jednostce czasu - prędkość zmian energii wewnętrznej ciała - pr...

Koncepcje całki- podstawy teoretyczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

koncepcja caŁki J Podstawy teoretyczne Sprężyste (liniowo lub nieliniowo), jednorodne i anizotropowe continuum materialne o objętości V , ograniczone powierzchnią Γ *, nie zawierające nieciągłości naprężeń lub przemieszczeń. Na powierzchni S działają siły powierzchniowe o wektorze T ,