Wytrzymałość materiałów - strona 3

Wykres rozciągania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

            0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wykres  rozciągania,  zależność siła-wydłużenie Droga standardowa [mm] S ...

Mimośrodowe rozciąganie - obliczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Dane do obliczeń  P=10kN ey=a ez=a R=200 MPa A =1.5⋅1.5a5⋅2a1⋅1.5a=13.75 a 2 Y 0 =  Sz '   A =  1.52⋅0.7510⋅2.41.5⋅4.25 13.75 a =2.4045 a Zo = Sy ' A = 1,52⋅0,7510⋅2.51.5⋅4 13.75 a =2.3773  a I y0 = 1.52 12  1.5 2⋅1.62732 2 3⋅5 12  2⋅5 0,1227 2 1.5 ⋅ 13 12  1.5⋅1.6227 2  a 4=12.938...

Momenty bezwładności figur płaskich - hipoteza

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2905

07 Momenty, hipoteza  98  MOMENTY BEZWŁADNOŚCI   FIGUR PŁASKICH    Przekroje  poprzeczne  prętów,  wałów  i  belek  –  figury  płaskie,  charakteryzujące się następującymi parametrami:  –  polem powierzchni przekroju   [mm 2, cm2, m2],...

Ugięcia belki - metoda Clebscha i Mohra - projekt nr 21,22

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3934

Zbigniew Mikulski, wytrzymałość materiałów, semestr II Krzysztof Bielawski, gr 9, WIL Projekty nr 20 i 21 Ugięcia belki - metoda Clebscha i Mohra Określić linie ugięcia poniższej belki metoda Clebscha/Mohra. Lewa część belki jest...

Wytrzymałość materiałów - definicje podstawowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2086

Wytrzymałość Materiałów - dział mechaniki stosowanej zajmujący się zachowaniem ciał stałych pod wpływem różnego typu obciążeń. Celem analizy tego zachowania jest wyznaczenie odpowiedzi ciała na działające obciążenie tzn. wyznaczeni...

Pomiar odkształceń - metoda elektrycznych tensometrów

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Temat: Pomiar odkształceń - metoda elektrycznych te n sometrów opor o wych. 1) Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie z rodzajami tensometrów elektrycznych i wykonanie pomiaru o d ks...

Skręcanie - projekt nr 14

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

A. Zaborski. Wytrzymałość materiałów, semestr 2      imię i nazwisko  Projekt nr 14  Skr ę canie  Narysować wykresy momentu skręcającego, jednostkowego kąta skręcenia or...

Mimośrodowe rozciąganie - projekt 17

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Adam Zaborski. Wytrzymałość materiałów, semestr 2      imię i nazwisko  Projekt nr 17  Mimo ś rodowe rozci ą ganie  Zaprojektować przekrój pręta rozciąganego mimośrodowo siłą na podanych mimośrodach.  Narysować bryłę naprę eń. Wyni...

Rdzeń przekroju - projekt 18

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Adam Zaborski. Wytrzymałość materiałów, semestr 2      imię i nazwisko  Projekt nr 18  Rdze ń  przekroju  Określić i narysować rdzeń dla podanego przekroju. Wynik sprawdzić programem „przekrój”  (