Wytrzymałość materiałów - strona 4

Geometryczna niezmienność układu - projekt 1

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3633

Adam Zaborski. Wytrzymałosc materiałów, semestr 1 Walerowicz Paweł WIL gr. 9 Projekt nr 1 Geometryczna niezmienno ść układu Określić geometryczna niezmienność wewnętrzną i zewnętrzną poniższych układów: Metody: Twierdzenie o dwóch tarczach: WKW geometrycznie niezmiennego połączenia 2 tarcz jest...

Obliczanie reakcji - projekt nr 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Adam Zaborski. Wytrzymałosc materiałów, semestr 1 Walerowicz Paweł WIL gr. 9 Projekt nr 2 Obliczanie reakcji Obliczyć reakcje w poniższych przykładach i sprawdzić uzyskane wyniki. 1. Układ geometrycznie niezmienny, wyznaczalny. Wartości przyjmowane: M=15 kNm P=20kN a=2m b=3m Sprawdzenie: ...

Belki proste - projekt nr 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Adam Zaborski. Wytrzymałosc materiałów, semestr 1 Walerowicz Paweł Projekt nr 3 Belki proste Dla belki jak na rysunku obliczyć reakcje więzów, zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy, całość obliczeń wykonując na konkretnych liczbach. Układ jest układem geometrycznie wewnętrzn...

Belki gerberowskie - projekt nr 9

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135

Adam Zaborski. Wytrzymałość materiałów. Semestr 1 Szymon Banaś gr.9 Projekt nr 4 Belki gerberowskie Dla poniższej belki sporządzić schemat zastępczy, rozwiązać odpowi...

Skręcanie - projekt nr 14

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Wytrzymałość materiałów Paweł Hutyra gr. 9 Projekt nr 14 Skręcanie Narysować wykresy momentu skręcającego, jednos...

Łuk kołowy - projekt nr 9

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1869

Adam Zaborski. Wytrzymałość materiałów semestr 1 Szymon Banaś gr.9 Projekt nr 7 Łuk kołowy Dane: R=4m, P=30kN, q=30 kN/m 1) Wyliczenie reakcji : H B =15kN :V B = =103.1 : V A = =42.97 2) Równanie łuku oraz ogólne równania sił p...

Belka ukośna - projekt nr 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Adam Zaborski. Wytrzymało sc materiałów, semestr 1 Broda Krystian WIL gr. 9 Projekt nr 4 Belka uko s na Obliczy c reakcje, zapisa c równania i sporz a dzi c wykresy sił przekrojowych dla poni _ szej belki: Geometryczna niezmienność układu Podany układ jest geometrycznie niezmienny wewnętrznie (1 be...

Rama - projekt 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Adam Zaborski. Wytrzymało ść materiałów, semestr 1 Piotr Piękoś WIL gr.9 Projekt nr 6 Rama Dane do obliczeń: a=2m b=3m c=3m P=50kN M1=70kN q1=80kN/m q2=40kN/m ∑Ma=-40*3*1,5-40/2*3*2+50*3+2Vb+70=0 Vb=40kN ∑Y=Va+40=0 Va=-40kN ∑X=40*3+40/2*3-50-Ha=0 Ha=130kN Odcinek A-C M(x)=-40*x 2 /2-40...

Rdzeń przekroju - projekt 18

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

Szymon Banaś gr.9 Projekt 18 Rdzeń przekroju Określić i narysować rdzeń dla podanego przekroju. Wynik sprawdzić programem „przekrój” (wydruk). Dane: a=4cm b=4cm A =30⋅126⋅6− ⋅ 42 2 = 370,9  cm 2 S y '  =30⋅12⋅66⋅6⋅15− pi ⋅42 2 ⋅ 4⋅4 3⋅ = 2657,3...

Próba udarności - laboratorium

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1589

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Temat: Próba udarności Zastosowanie i rodzaje prób udarowych W elementach konstrukcyjnych bardzo często pojawiają się zmienne obciążenia dynamiczne, które charakteryzują się bardzo gwałtownymi zmianami. Mówimy wtedy, że mamy do czynienia z udarnością. Zjawis...