Wytrzymałość materiałów - strona 5

Rdzeń przekroju - zadanie z rozwiązaniem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2688

A. Zaborski, Rdze  przekroju  Rdze  przekroju  Okre li  rdze  przekroju teowego jak na rysunku.    1 cm  5 cm  5 cm  1.5 cm    Rozwi zanie:  pole przekroju:  F  = 5 + 5  × 1.5 = 12.5 cm2  poło enie  rodka ci ko ci (obliczany jedynie współrz dn   z c, druga wynika z istnienia osi  symetrii):  cm 45 ...

Równania równowagi - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

RÓWNANIA RÓWNOWAGI (RÓWNANIA NAVIERA) Sformułowanie zagadnienia: Dowolne ciało obciążone ukł. sił zewnętrznych (Z) 0 pozostaje w równowadze. Z wnętrza ciała wycinamy element o objętości V o i powierzchni S o . Określić warunki równowagi wy...

Rozciąganie mimośrodowe - rozwiązanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

A. Zaborski, Rozci ganie mimo rodowe  Rozci ganie mimo rodowe  Okre li  dopuszczaln  warto  siły dla przekroju prostok tnego, je li wytrzymało   obliczeniowa  R  = 250 MPa. Narysowa  brył  (rozkład) napr enia.    0.7  4  3  2  1  6 cm  z  0.5 cm  y  3 cm    Rozwi zanie:  rozkład napr e  normalnych:...

Czyste rozciąganie - sformułowanie zagadnienia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

1. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA TZW."CZYSTEGO ROZCIĄGANIA" - pręt pryzmatyczny, utwierdzony "punktowo w pkt. A (0,0,0) - x 1 - oś podłużna pręta, x 2 , x 3 - osie centralne przekroju - obciążenie zewnętrzne: denko

Skręcanie - przykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

1. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA x - oś pręta, y, z - osie główne, centralne przekroju poprzecznego pręta pręt pryzmatyczny, utwierdzony "punktowo" w pkt. S (0, 0, 0) pobocznica wolna od obciążeń denko x = L obciążone siłami o gęstości...

Skręcanie - projekt nr 14

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Szymon Banaś Projekt nr 14 Skręcanie Narysować wykresy momentu skręcającego, jednostkowego kata skręcenia oraz kata skręcenia dla układu jak na rysunku. Dane do obliczeń: d = 4  cm = ...

Sprawdzanie teoretycznego ugięcia belki zginanej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2289

Laboratorium Wytrzymałości materiałów Temat: Sprawdzanie teoretycznego ugięcia belki zginanej 1.WIADOMOŚCI TEORETYCZNE I CEL ĆWICZENIA. Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie słuszności wzoru na linię ugięcia z uproszczonej...

Naprężenia - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

1. WEKTOR NAPRĘŻENIA średnia gęstość sił wewnętrznych na powierzchni F naprężenie w punkcie A : funkcja wektorowa 2. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE zbiór wektorów naprężenia w ustalonym punkcie przy dowolnej płaszczyźnie przekroju wybieramy 3 szczególne płaszczyzny przekroju - prostopadłe do osi układ...

Wektor przemieszczenia - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

1. WEKTOR PRZEMIESZCZENIA położenie pkt. P przed deformacją położenie pkt. P po deformacji przemieszczenie punktu P wektorowe pole przemieszczeń 2. ZMIANA ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PUNKTAMI położenie pkt. P po deformacji położenie pkt. Q po deformacji kwadrat odległości między punktami P i Q przed deformac...

Tensometr - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2100

1. Idea pomiarów tensometrycznych (łac . tensus = napięty + gr. metr * * = mi e rzę) metody tensometryczne (MT) są podstawowym sposobem określania naprężeń w punktach na powierzchni konstrukcji MT opierają się na pomiarze przemieszczeń na wybranym odcinku pomiarowym zwanym bazą pomiarową o dług. L ...