Wytrzymałość materiałów - strona 6

Naprężenia styczne przy zginaniu nierównomiernym - przykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1547

Przykład 3.6. Naprężenia styczne przy zginaniu nierównomiernym. Wykorzystując wzór Żurawskiego wyznacz rozkład naprężenia stycznego w przekroju podporowym belki wspornikowej obciążonej na końcu swobodnym pionową siłą P. Wymiary przekroju poprzecznego belki podane są na rysunku zamieszczonym poniżej...

Wytrzymałość materiałów - wykład 13

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Wytrzymałość Materiałów, r.II, sem.III, wykład 13. Jan Bielski 1 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ROK STUDIÓW II SEMESTR III wykład 13 2 Sprężysto-plastyczne skręcanie prętów kołowo symetrycznych •przekrój kołowy lub pierścieniowy •hipoteza...

Wytrzymałość materiałów - wykład 14

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Wytrzymałość Materiałów, r.II, sem.III, wykład 14. Jan Bielski 1 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ROK STUDIÓW II SEMESTR III wykład 14 2 Sprężysto-plastyczne zginanie • przekrój o przynajmniej jednej osi symetrii • hipoteza Bernoulli’ego - płaski przekrój obraca się wokół osi • materiał sprężysto idealnie p...

Wyznaczanie krzywej cyklicznej odkształcenia - sprawozdanie z ćwiczeń...

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

SPRAWOZDANIE Z WICZENIA W LABORATORIUM WYTRZYMAOCI MATERIAÓW Temat : Wyznaczanie krzywej cyklicznej odksztacenia . 1. Wiadomoci teoretyczne . Zakres wytrzymaoci niskocyklowej w porównaniu z zakresem wytrzymaoci wysokocyklowej róni si przede wszystkim wielkociami odksztace plastycznych (sprysto-plas...

Wyznaczanie nośności granicznej belki zginanej - sprawozdanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

Sprawozdanie z wicze w laboratorium wytrzymaoci materiaów Temat : Wyznaczanie nonoci granicznej belki zginanej. Cz teoretyczna . Zginanie jest to zakrzywianie osi prta prostego lub zmiana krzywizny pierwotnej osi prta na skutek dziaania ukadu si prostopadych do tej osi . Linie prostopade do osi be...

Wyznaczanie nośności granicznej wału - laboratorium

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Spra wozdanie z wicze w laboratorium wytrzymaoci materiaów Temat : WYZNACZANIE NONOCI GRANICZNEJ WAU SKRCANEGO O PRZEKROJU KOOWYM . 1.CEL WICZENIA 1.1 Wyznaczenie wielkoci charakteryzujcych wasnoci materiau powyej granicy sprystoci przy skrcaniu jak a ) kt odksztacenia postaciowego , b ) umown gr...

Wzorcowanie maszyn - laboratorium

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Laboratorium Wytrzymałości materiałów Wzorcowanie maszyn Wstęp Zadaniem każdej próby wytrzymałościowej jest doświadczalne wyznaczenie pewnych wielkości charakteryzujących własności materiału lub potwierdzenie słuszności zało­żeń lu...

Zginanie poprzeczne - sformułowanie problemu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1274

1. ZGINANIE POPRZECZNE - SFORMUŁOWANIE PROBLEMU ZADANIE : wyznaczyć tensor napręż. T, tensor odkszt. T i wektor przemieszczenia . x - oś podłużna pręta; y, z - osie główne, centralne przekroj...

Zginanie proste - wyznaczanie granicznej nośności przekroju

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Temat: Zginanie proste - wyznaczanie granicznej nośności przekroju belki zginanej Wiadomości wstępne : Zginaniem nazywamy zakrzywienie osi pręta prostego lub zmianę krzywizny pierwotnej osi pręta , wywołaną działaniem układu sił prostopadłych do tej osi. W c...

Belka gerberowska

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1981

A. Zaborski, Belka gerberowska  Belka gerberowska  MH HH RB RE RG RA 42 kN 10 kN/m 30 kN/m 30 ° 2 2 2 2 2 2 2   Najpierw  obliczamy  reakcj   poziom   i  wykonujemy  wykres  sil  podłu nych.  Pozostał   cz   oblicze   wykonujemy pomijaj c konsekwentnie składowe poziome obci e .  Schemat zast pczy (...