Wzorcowanie maszyn - laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzorcowanie maszyn - laboratorium  - strona 1 Wzorcowanie maszyn - laboratorium  - strona 2 Wzorcowanie maszyn - laboratorium  - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium Wytrzymałości materiałów Wzorcowanie maszyn Wstęp Zadaniem każdej próby wytrzymałościowej jest doświadczalne wyznaczenie pewnych wielkości charakteryzujących własności materiału lub potwierdzenie słuszności zało­żeń lub też wniosków otrzymanych na podstawie rozważań teoretycznych. Cele te będą osiągnięte pod warunkiem, że wyniki prób nie będą obarczone błędami, a same pomiary zostaną wykonane z góry określoną dokładnością. Dla wyeliminowania jakichko­lwiek ubocznych wpływów na wyniki prób, nakłada się specjalne wymagania odnośnie urządzeń i aparatury pomiarowej jak i sposobu przeprowadzenia próby. Wymagania te są określone przez odpowiednie normy i przepisy. Według PN-64/H-04313 maszyny wytrzymałościowe powinny dawać dokładne wskazania obciążeń i być czułe na każdą ich zmianę. Dla wszelkiego rodzaju wytrzymałościowych przeprowadzonych na gotowych częściach konstrukcyjnych lub próbkach wielkości, kierunek i prędkość obciążenia powinny być możliwe do regulacji. Odczyty na przyrządach rejestrujących lub wskazujących w każdym momencie próby mają odtwarzać rzeczywisty stan obciążenia i odkształcenia z określoną dokładnością. Prawidłowość pracy maszyny, a przede wszystkim wskazania siłomierza i przyrządu do pomiaru odkształceń podlegają sprawdzeniu za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych. Dla uniknięcia błędów przy odczytach, zwłaszcza małych obciążeń, normy ustalają, że najmniejsze obciążenie może wynosić 10% maksymalnego obciążenia, jeżeli maszyna posiada tylko jeden zakres, zaś 4% maksymalnego obciążenia, jeżeli maszyna posiada więcej zakresów.
Dopuszczalny błąd wskazań maszyn wytrzymałościowych wynosi +/- 1%. Po przeprowadzonym sprawdzeniu maszyny sporządza się tzw. Świadectwo legalizacji maszyny, wyniki sprawdzenia oraz orzeczenie, czy maszyna nadaje się do badań i w jakich zakresach. Świadectwa takie mają prawo wydawać tylko upoważnione instytucje.
Sprawdzenie aparatów i maszyn wytrzymałościowych polega na porównaniu wskazań i ich siłomierzy ze wskazaniami odpowiednich przyrządów kontrolnych, przy równoczesnym działaniu tą samą siłą na dwa obiekty. Jako przyrządów kontrolnych używa się na ogół siłomierzy, których działanie oparte jest na pomiarze odkształceń. Siłomierz
Przebieg ćwiczenia Przed przystąpieniem do cechowania maszyny wytrzymałościowej należy sprawdzić stan podziałek siłomierza, smarowanie łożysk, ustawienie maszyn, stan urządzenia rejestrującego, prawidłowość obciążenia próbki przy użyciu różnych uchwytów i dla wszystkich zakresów maszyn itp zgodnie z odpowiednimi normami.


(…)

… należy wykonać wykres błędów oraz porównać błędy pomiaru z dopuszczalnymi. Jeżeli błąd pomiaru przekroczy wartość dopuszczalną to wtedy maszynę nie można stosować do dalszych badań.
Błąd wskazań
gdzie: - błąd względny wskazań
siła dana wg pomiaru wzorcowego
siła odczytana z pomiaru
Jeżeli dla danego przedziału pomiarowego błąd przekroczy 1% to dalsze używanie maszyny jest niedopuszczalne.
Dokładność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz