Próbki do próby rozciągania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3815
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próbki do próby rozciągania - omówienie - strona 1 Próbki do próby rozciągania - omówienie - strona 2 Próbki do próby rozciągania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRÓBKI DO PRÓBY ROZCIĄGANIA. Z materiału, którego cechy wytrzymałościowe chcemy określić należy pobrać próbki. Sposób pobierania oraz przygotowania odpowiednich próbek podają odpowiednie normy. Dla metali nieżelaznych jest to norma PN-77/H-04307, dla wyrobów stalowych PN-84/H-04308, oraz dla staliwa norma PN-90/H-04309 lub normy przedmiotowe. Wyróżniamy dwa rodzaje próbek: okrągłe i płaskie. W próbce można wyróżnić część pomiarową, tzw. Bazę, oraz części chwytowe, czyli główki służące do mocowania próbki w urządzeniu obciążającym. W zależności od sposobu mocowania w maszynie wytrzymałościowej wyróżnia się próbki z główkami do chwytania w szczęki (rys. 1), z główkami do uchwytów pierścieniowych (rys.2), z główkami gwintowymi (rys. 3). Próbki płaskie mocuje się wyłącznie w uchwytach szczękowych. Próbki mogą być proporcjonalne oraz nieproporcjonalne. Próbki proporcjonalne to takie, których średnia jest proporcjonalna oraz do długości pomiarowej Lo. Dla każdej z przewidzianych norma średnic próbek wyróżnia się próbki pięciokrotne i dziesięciokrotne. Krotność próbki jest to stosunek długości pomiarowej próbki Lo i do jej średnicy do. Rys. 1. Próbka okrągła z główkami do chwytania w szczęki Rys. 2 . Próbka okrągła z główkami do uchwytów pierścieniowych Rys. 3. Próbka okrągła z główkami gwintowymi Wybrane wymiary próbek z główkami do chwytania w szczęki są podane w tabeli. Oprócz próbek okrągłych norma przewiduje stosowanie także próbek płaskich, np. próbki pobierane z blach. Wykonane są one z główkami lub bez główek. Rys.4 , 5 Rys. 4. Próbka płaska z główkami Rys. 5 Próbka płaska bez błowek W przypadku próbek o kształcie przekroju innym niż kołowy krotność próbki określa jest jako stosunek długości pomiarowej próbki do średnicy koła o polu powierzchni przekroju poprzecznego So próbki niekołowej. Po przekształceniach otrzymuje się:
Na części pomiarowej próbki powinny być naniesione wyraźne kreski (działki) w równych odstępach, w kierunku prostopadłym do osi próbki. Z ich pomocą wyznacza się później wydłużenie ∆L. Zamiast kresek można nanieść niewielkie wgłębienia za pomocą ostrych tzw. punktaków.
Oprócz wymienionych próbek dopuszcza się stosowanie próbek nieproporcjonalnych, w przypadku prętów i kształtowników o niewielkim przekroju poprzecznym - wycinków nieobrobionych mechanicznie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w normie PN-92/H-04310. Dopuszczalne różnice pomiędzy największa i najmniejszą średnicą d

(…)

…. Dolny uchwyt 3 łącznie z poziomą belką, posiadającą możliwość równoległego przemieszczania się w kierunku pionowym, połączony jest ze śruba napędową 4. Śruba sprzężona jest układem mechanicznym z silnikiem z prądu stałego 5, znajdującym się pod pulpitem sterowniczym. Pokrętła umieszczone na pulpicie sterowniczym umożliwiają sterowanie maszyną. Nad pulpitem znajduje się skala siłomierza 6. Siłomierz
… badanej próbki, możliwość zwiększenia obciążenia od zera do maksymalnej wartości siły w sposób jednostajny, z możliwością płynnej regulacji prędkości obciążania i odciążania, stałość obciążenia przez okres co najmniej 30s, błąd wskazań siłomierza nie większy niż ± 1 %.
Stosowane są maszyny wytrzymałościowe o napędzie hydraulicznym i mechanicznym. Podstawowymi elementami tych maszyn są: korpus maszyny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz