Próba udarności - laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próba udarności - laboratorium  - strona 1 Próba udarności - laboratorium  - strona 2 Próba udarności - laboratorium  - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Temat:
Próba udarności Zastosowanie i rodzaje prób udarowych W elementach konstrukcyjnych bardzo często pojawiają się zmienne obciążenia dynamiczne, które charakteryzują się bardzo gwałtownymi zmianami. Mówimy wtedy, że mamy do czynienia z udarnością. Zjawisko to wymaga określenia oddzielnych własności materiału. Do określania tych własności służy próba udarowa mająca na celu stwierdzenie jakości materiału po obróbce cieplnej oraz skłonności przechodzenia materiału w stan kruchy pod wpływem zwiększonej szybkości obciążenia. Stosuje się następujące próby udarowe:
Próba rozciągania
Próba ściskania
Próba skręcania
Próba zginania
Najczęściej stosowaną w praktyce jest próba zginania wykonywana na próbach z karbem lub bez karbu. Wyniki badań w znacznym stopniu zależy od temperatury badań, procesów technologicznych jakim był poddawany półwyrób. Duże znaczenie ma też zawartość węgla, która w stalach podeutektoidalnych gwałtownie obniża udarność. Definicja udarności Udarność KC wyrażona jest ilorazem pracy łamania do pola przekroju poprzecznego próbki w miejscu karbu. Gdzie:
K[J]- praca łamania próbki
pole przekroju poprzecznego w miejscu karbu zmierzone przed próbą.
Ry sunek próbki Mesnagera Sposób pobierania próbek określa norma PN-75/H-04308 , według której próbki należy pobierać w sposób nie powodujący zgniotu ani zmian strukturalnych. W przypadku wycinania próbki palnikiem acetylenowym lub nożycami, brzegi próbki powinny znajdować się w takiej odległości od płaszczyzny cięcia, aby materiał nie wykazywał zmian wskutek cięcia i zgniotu. Do badania potrzebne są przynajmniej trzy próbki. Obrabia się je mechanicznie przez skrawanie. Próbka nie powinna mieć także wad wykrywalnych gołym okiem, a chropowatość powierzchni nie powinna przekroczyć 1,25 μm. Bardzo ważne jest wykonanie próbki w podanych tolerancjach.
Do próby udarności stosuje się urządzenie zwane młotem Charpy'ego . Budowa i zasada działania młota wahadłowego Do prób udarności używa się młotów o stałym lub zmiennym zasobie energii potencjalnej. Ramie wahadła 2 zamocowane jest wahadliwie na podstawie 1 . Na obrotowej osi połączonej Z wahadłem znajduje się wskazówka 5. Do podstawy przymocowana jest nieruchomo podziałka 4 , względem której może przesuwać się wskazówka. Odczyt pracy łamania odbywa się bezpośrednio z podziałki ; wyskalowana jest w jednostkach pracy - julach . Zapadka 7 służy do utrzymywania młota w położeniu początkowym przed wykonaniem próby, a hamulec 6 z pasem blokującym zamocowanym na dzwigni służy do natychmiastowego zatrzymania młota.

(…)

… na których przeprowadzaliśmy badania wykazały przełomy kruche, trwale się odkształciły, jednakże nie uległy złamaniu. Zostały one wykonane ze stali niskowęglowej oraz były poddane walcowaniu na gorąco. Cechą charakterystyczną tych próbek jest duża udarność i anizotropia. W warunkach normalnych do badań stosuje się 13 próbek. Za pomocą tych badań możemy również zbadać jakość obróbki cieplnej, skontrolować kruchość na zimno…
… dokładności używam różniczki zupełnej w postaci :
czyli :
próbka nr1 (KC)1= 0,025 + 0,015 + 0,018 = 0,0589 [J/mm2 ] próbka nr2(KC)2 = 0,026 + 0,018 + 0,023 = 0,067 [ J/mm2]
próbka nr3 (KC)3 = 0,026 + 0,0196 + 0,016 = 0,0616 [J/mm2]
próbka nr4 (KC)4 = 0,025 + 0,018 + 0,022 = 0,065 [J/mm2]
próbka nr5 (KC)5 = 0,025 + 0,015 + 0,019 = 0,059 [J/mm2]
próbka nr6 (KC)6 = 0,026 + 0,015 + 0,02 = 0,061 [J/mm2…
… wyników :
Sn - odchylenie standartowe wyników próby
Przedział ufności dla wartości średniej :
Przedział ufności określa się z rozkładu prawdopodobieństwa t - Studenta dla przyjętego poziomu istotności , według wzoru :
gdzie : t  kwantyl rozkładu t - Studenta odczytany z tablic dla (n-1) stopni swobody
Kwantyl t(1- , n-1) dla (n-1) = 5 stopni swobody i poziomu istotności  = 5 % odczytany z tablic…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz