Udarność i twardość - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udarność i twardość - omówienie - strona 1 Udarność i twardość - omówienie - strona 2 Udarność i twardość - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy nauk o materiałach.
Temat ćw.: Próba udarności i twardości
I. Próba udarności.
Cel ćwiczenia:
Zapoznać się z warunkami prowadzenia próby udarności w temperaturze pokojowej.
Próba udarności polega na złamaniu jednym uderzeniem spadającego młota wahadłowego próbki z karbem w środku i podpartej obydwoma końcami na podporach młota oraz pomiarze pracy uderzenia. Karb próbki powinien być usytuowany przeciwnie do kierunku uderzenia młota. Energia zużyta na złamanie próbki wyrażona w dzidach jest miarą udarności badanego materiału. Próbka standardowo powinna mieć długość 55 mm i przekrój poprzeczny kwadratowy o boku 10 mm. W polewie długości powinien znajdować się karb w kształcie litery V lub U. Do wykonania próby wykorzystuje się mioty. Początkowa energia miota powinna wynosić: 300, 150, 100, 50, 10 lub 5 J. Oznaczenie udarności określonej przy użyciu młota Charpy'ego zawiera literą K, dodatkowy symbol wskazujący typ próbki, na której zostało przeprowadzone badanie (tzn. KU lub KV), początkową energią młota w J, oraz zmniejszoną szerokość próbki w mm (np. KU 150/7,5).
W przypadku, gdy energia całkowita miota -wynosi 300 J, szerokość próbki -10 mm, a wysokość karbu w przypadku próbek w kształcie litery U - 5 mm, a w kształcie V -2 mm, po symbolu udarności KU lub KV nie podaje się dodatkowego opisu. W pozostałych przypadkach w opisie należy wyraźnie zaznaczyć, jakich próbek użyto do badań.
Zadania:
1. Zapoznać się z warunkami próby udarności w temperaturze pokojowej przy użyciu młota wahadłowego.
2. Zapoznać się z cechami geometrycznymi próbek, zmierzyć wymiary próbek i ocenić ich zgodność z normą.
3. Ocenić przełom próbek.
4. Zidentyfikować rodzaj wykonanej próby na podstawie podanych symboli:
KU - udarność określona przy użyciu młotka Charpy'ego na próbce z karbem w kształcie litey U - 5mm, o energii całkowitej młota wynoszącej 300J i szerokości próbki - 10mm.
KV - udarność określona przy użyciu młotka Charpy'ego na próbce z karbem w kształcie litey V - 2mm, o energii całkowitej młota wynoszącej 300J i szerokości próbki - 10mm.
KV150 - udarność określona przy użyciu młotka Charpy'ego na próbce z karbem w kształcie litey V - 2mm, o energii początkowej młota wynoszącej 150J i szerokości próbki - 10mm. KU50 - udarność określona przy użyciu młotka Charpy'ego na próbce z karbem w kształcie litey U - 5mm, o energii początkowej młota wynoszącej 50J i szerokości próbki - 10mm.


(…)

… mm przy skalach B, F, G i T lub kulki stalowej o średnicy 3,175 mm przy skalach E, H i K. Wciskanie wgłębnika w próbkę odbywa się dwustopniowo, tzn. obciążenie wstępne Fo powoduje dociśnięcie wgłębnika do próbki. Następnie po ustawieniu wskazówki czujnika zegarowego w położeniu początkowym przykłada się przez 2=8 s obciążenie główne F. Twardość Rockwella jest różnica stałej głębokości K odpowiadającej obciążeniu wstępnemu Fo wgłębnika oraz trwałego przyrostu głębokości odcisku h spowodowanego przez obciążenie główne F, i mierzonego po odciążeniu w jednostkach równych 0,002 mm przy skalach A, B, C, D, E, F, G, H i K oraz w jednostkach równych 0,001 mm przy skalach N i T:
gdzie:
K - stała umowna wyrażona w jednostkach podziałki (dla stożka K=100, dla kulki K=130), h - głębokość odcisku w mm…
… się ze sposobami pomiaru twardości i mikrotwardości przy zastosowaniu metod Brinella, Vickersa i Rockwella.
Metoda Brinella.
polega na wgniataniu w badany materiał pod obciążeniem F, podanym w niutonach, kulki hartowanej lub z węglików spiekanych o średnicy D=10; 5; 2,5; 2; 1 mm. Twardość jest proporcjonalna do stosunku obciążenia F do powierzchni czaszy kulistej trwałego odcisku S i obliczana na podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz