konstrukcja prętowa - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
konstrukcja prętowa - opracowanie  - strona 1 konstrukcja prętowa - opracowanie  - strona 2 konstrukcja prętowa - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Definicja: konstrukcja prętowa, składająca się z prętów prostych połączonych ze sobą przegubami
Założenia: pręty są połączone w węzłach przegubami idealnymi (brak tarcia)
osie prętów przecinają się w węźle w jednym punkcie
obciążenie zewnętrzne przyłożone jest tylko w węzłach kratownicy
Podstawowe informacje nt. geometrycznej niezmienności ciał płaskich stopień swobody - niezależny parametr określający położenie ciała na płaszczyźnie
pojedyn cza tarcza - 3 stopnie swobody: dwa przemieszczenia i jeden obrót. "T" niezależnych tarcz ma razem 3 T stopni swobody
dwie tarcze Wniosek : dodatkowy pręt łączący dwie tarcze nie zawsze musi odbierać jeden stopień swobody. Zawsze prawdziwy jest natomiast warunek, mówiący, że:
jeżeli 2 tarcze połączone są tak, że tworzą układ o 3 stopniach swobody (geometrycznie niezmienny) , to prawdziwy jest związek p - liczba prętów W przypadku połączonych T tarcz tworzących układ o 3 stopniach swobody Stopień geometrycznej niezmienności V Warunek konieczny (ale nie wystarczający) geometrycznej niezmienności układu Twierdzenia o geometrycznie niezmiennym połączeniu 2 i 3 tarcz warunkiem koniecznym i wystarczającym połączenia 2 tarcz w sposób geometrycznie niezmienny jest połączenie ich co najmniej trzema prętami (V 0), które nie są równoległe, ani ich kierunki nie przecinają się w jednym punkcie (środek chwilowego obrotu)
warunkiem koniecznym i wystarczającym połączenia 3 tarcz w sposób geometrycznie niezmienny jest połączenie każdych dwóch co najmniej dwoma prętami (V 0) w taki sposób, aby pręty te nie były równoległe, ani też punkty przecięcia się kierunków prętów łączących każde dwie tarcze nie leżały na jednej prostej, oraz aby nie schodziły się w jednym punkcie.
Kratownice W kratownicach - tarcze (każdy pręt kratownicy stanowi jedną tarczę) połączone są przegubami, co odpowiada połączeniu 2 prętami
w - liczba węzłów (punktów, w których schodzą się co najmniej 2 tarcze, tzn. pręty kratownicy
T - liczba tarcz (prętów kratownicy)
b - liczba biegunów prostych
 wewnętrzna geometryczna niezmienność kratownicy - niezmienność kratownicy bez uwzględniania sposobu jej połączenia z podłożem
zewnętrzna geometryczna niezmienność kratownicy - geometryczna niezmienność połączenia kratownicy z podłożem


(…)


 wewnętrzna geometryczna niezmienność kratownicy - niezmienność kratownicy bez uwzględniania sposobu jej połączenia z podłożem
zewnętrzna geometryczna niezmienność kratownicy - geometryczna niezmienność połączenia kratownicy z podłożem
Zredukowany układ sił wewnętrznych w przekroju poprzecznym pręta kratownicy
na długości pręta DE q (x) = 0
WNIOSEK: układ sił wewnętrznych redukuje się w przekroju poprzecznym każdego pręta kratownicy do siły podłużnej N.
Twierdzenia o prętach zerowych
Definicja : pręt zerowy to pręt, w którym siła N=0
Twierdzenie : jeżeli kratownica obciążona dowolnym układem sił zewnętrznych pozostaje w równowadze, to w równowadze pozostaje również każdy węzeł obciążony siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi występującymi w przekrojach prętów schodzących się w tym węźle.
twierdzenie 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz