Obwiednia momentu zginającego - kratownica oraz zmienności układu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obwiednia momentu zginającego - kratownica oraz zmienności układu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obwiednia momentu zginającego.
Dysponowanie wartościami wielkości statycznej dla każdego rozpatrywanego przekroju (punktu) konstrukcji umożliwia wybór spośród nich ekstremalnych wartości dla każdego miejsca i sporządzenie na tej podstawie tzw. Obwiedni danej wielkości. Jest to wykres w postaci dwu linii ograniczających obszar, w którym mieszczą się wykresy możliwe ( dla rozpatrywanych wariantów obciążenia) wartości danej wielkości Q. Odciętymi tego wykresu są odcięte kolejnych rozpatrywanych punktów (przekrojów) konstrukcji, rzędnymi - wspomniane wartości ekstremalne
Kratownica, definicja, założenia kształtowania kratownic.
Jest to niezmienny układ prostoliniowych prętów, połączonych ze sobą w węzłach współśrodkowo przegubami idealnymi (brak tarcia), przeguby pracują tylko na siły osiowe. Założenia:
- pręty są prostoliniowe i połączone współśrodkowo w węzłach
- w węzłach w których są przeguby nie ma tarcia
- konstrukcja jest niezmienna geometrycznie i chwilowo
- wszystkie obciążenia zewnętrzne oraz ciężar własny przekazywane są wyłącznie w postaci sił skupionych przyłożonych w węzłach
Metody wyznaczania sił w prętach kratownic.
metoda równoważenia węzłów: ∑X=0 ; ∑Y=0 Wady metody:
1. kolejność rozwiązywania jest zdeterminowana układem prętów,
2. duża liczba "rachunków"
3. kratownica bez węzła o 2 prętach nie może być "ręcznie" rozwiązana
metoda Rittera - przekrój kraty przez 3 pręty nie schodzące się w jednym węźle
∑X=0 ; ∑Y=0 ; ∑Mi=0
Metoda Henneberga : Polega na usunięciu jednego pręta i wstawieniu go gdzie indziej, ale w ten sposób, żeby zachowana była nadal geometryczna niezmienność. Zabieg ten ma na celu wyłapania więzu, od którego można by było rozpocząć obliczenia analityczne. Po przestawieniu jednego pręta należy skorzystać z zasady superpozycji: najpierw obliczyć całą kratę dla obciążeń zewnętrznych P, zaniedbując siłę x powstałą w wyniku usunięcia pręta, a następnie obliczyć kratę tylko dla powstałej siły x.
Stopnie swobody w układzie dwuwymiarowym.
Zmienność geometryczna układu- mechanizm staje się konstrukcją. Układ jest niezmienny geometrycznie gdy spełniony jest warunek s=3T-P-2R≤0;T-tarcza,P-pręty,s-stopień swobodny,R-przegub (za mało więzów podporowych)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz