Sprawozdanie - mechanizm poślizgu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 6006
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - mechanizm poślizgu - strona 1 Sprawozdanie - mechanizm poślizgu - strona 2 Sprawozdanie - mechanizm poślizgu - strona 3

Fragment notatki:


Zakres wiedzy:
mechanizm odkształcenia plastycznego monokryształu przez poślizg lub bliźniakowanie, dyslokacje i ich rola w mechanizmie poślizgu, płaszczyzny łatwego poślizgu;
definicja zgniotu oraz jego krytycznej wielkości, wpływ nagrzewania na mikrostrukturę metalu odkształconego plastycznie na zimno;
etapy rekrystalizacji, określenie temperatury rekrystalizacji – Tr, podstawowe czynniki wpływające na Tr;
wpływ wielkości ziarna na własności stopu;
zjawiska strukturalne zachodzące w stopach podczas obróbki plastycznej na zimno i na gorąco;
techniczne znaczenie zgniotu oraz rekrystalizacji w materiałach metalowych.
Literatura:
[1] Rudnik St., Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1994;
[2] Dobrzański L. A., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 1996;

Zadanie 7. Omów podstawowe zjawiska strukturalne w metalu odkształconym plastycznie na zimno, które zachodzą w czasie nagrzewania powyżej .
Odpowiedź: Podczas wygrzewania materiału do temperatury Tr zachodzą w nim następujące zjawiska strukturalne: zdrowienie, poligonizacja, rekrystalizacja pierwotna/wtórna, rozrost ziaren.
Zdrowienie – przy nagrzewaniu do wysokich temperatur występuje tylko częściowe usunięcie naprężeń w mikrostrukturze nie zachodzą żadne zmiany;
Rekrystalizacja pierwotna – prowadzi do stopniowego powstawania nowych ziaren;
Rozrost ziaren – zrkrystalizowane ziarna w poprzedniej fazie rozrastają się, proces ten przebiega w skutek naturalnego dążenia materiału do zmniejszenia zasobu swojej energii wewnętrznej, drobne ziarna łączą się ze sobą tworząc duże ziarno mające mniejszą powierzchnię;

Nazwisko i imię
Grupa
Data
Zespół
Ocena
Rok akademicki
2011/2012
Podpis
LABORATORIUM nr 34
Zgniot i rekrystalizacja
materiałów metalowych
Sprawozdanie winno zawierać:
Opracowanie zadań znajdujących się w formularzu sprawozdania.
Zakres wiedzy:
mechanizm odkształcenia plastycznego monokryształu przez poślizg lub bliźniakowanie, dyslokacje i ich rola w mechanizmie poślizgu, płaszczyzny łatwego poślizgu;
definicja zgniotu oraz jego krytycznej wielkości, wpływ nagrzewania na mikrostrukturę metalu odkształconego plastycznie na zimno;
etapy rekrystalizacji, określenie temperatury rekrystalizacji - Tr, podstawowe czynniki wpływające na Tr;
wpływ wielkości ziarna na własności stopu;
zjawiska strukturalne zachodzące w stopach podczas obróbki plastycznej na zimno i na gorąco;
techniczne znaczenie zgniotu oraz rekrystalizacji w materiałach metalowych.
Literatura:
[1] Rudnik St., Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1994;
[2] Dobrzański L. A., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 1996;
[3] Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2009;
[4] Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2009;
[5] Dobrzański L. A., Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, WNT, Warszawa 2008;
[6] Pacyna J., Metaloznawstwo, wyd. AGH, Kraków 2009;
[7] Wielgosz R., Pytel S. [red], Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa, Wyd. PK, Kraków 2003
oraz inne podręczniki akademickie z zakresu materiałoznawstwa tworzyw metalowych, inżynierii materiałowej, metaloznawstwa i obróbki cieplnej.
Zadanie 1. Badanie zgniotu i rekrystalizacji aluminium.
Celem uzyskania stopnia zgniotu podanego w tabeli nr 1 wyżarzone próbki z blachy aluminiowej o szerokości 10 mm należy rozciągnąć do odpowiedniej wartości L (gdzie: L - końcowa długość bazy pomiarowej). Wielkość wydłużenia (stopnia zgniotu) próbek oblicz na podstawie zależności podanej poniżej i wyniki

(…)


Nazwisko i imię
Grupa
Data
Zespół
Ocena
Rok akademicki
2011/2012
Podpis
LABORATORIUM nr 34
Zgniot i rekrystalizacja
materiałów metalowych
Sprawozdanie winno zawierać:
Opracowanie zadań znajdujących się w formularzu sprawozdania.
Zakres wiedzy:
mechanizm odkształcenia plastycznego monokryształu przez poślizg lub bliźniakowanie, dyslokacje i ich rola w mechanizmie poślizgu, płaszczyzny łatwego…
…. Załóżmy, że walcowaniu poddano płaskownik wykonany z miedzi, zaś przeciąganiu - próbkę wykonaną z żelaza na wymiary podane na rys. 1a oraz rys. 1b. Następnie z tych materiałów przygotowano próbki do statycznej próby rozciągania i wyznaczono ich właściwości mechaniczne. Korzystając z danych opublikowanych w literaturze, które przedstawiono na rys. 2a oraz 2b oszacuj:
a) Jakiej wytrzymałości na rozciąganie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz