Próba rozciągania - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próba rozciągania - sprawozdanie  - strona 1

Fragment notatki:

Szymon Banaś, gr 9, wytrzymałość II sem. Z. Mikulski Próba rozciągania I.Wstęp Próba rozciągania płaskownika stalowego o wymiarach przekroju poprzecznego 2x20mm i długości 20cm.S = 40 mm 2. Próbkę będziemy równomiernie obciąŜamy. II. Opis wykresów W wyniku rozciagania próbki ze stali miękkiej otrzymujemy wykres zaleŜności siły od wydłuŜenia który moŜemy podzielić na trzy fazy: a) Faze rozciągania liniowo spręŜystego charakteryzująca się liniową zaleŜnością siły od przemieszczenia aŜ do pewnej wartości siły, tzw. Siły proporcjonalności. Po odciąŜeniu próbki będącej w tej fazie przemieszczenia zmniejszają się do zera co oznacza Ŝe próbka wraca do stanu początkowego. b) Faze plastycznego płynięcia, z powodu osłabienia materiału obserwujemy dalsz przyrost przemieszczenia przy nierosnącej sile c) Faza plastycznego wzmocnienia, w której to struktura materiału uporządkowuje sie na skutek czego do spowodowania przemieszczenia potrzebne jest zwiększenie siły, jednak zaleŜność obojga nie jest juŜ liniowa. Faza ta kończy się zerwaniem próbki. Drugi wykres przedstawia zaleŜność napręŜenia od wydłuŜenie względnego, którego tangens kąta pomiędzy wykresem i osią y dla początkowej jego części jest modułem Younga. III. Wnioski Na podstawie pierwszej części wykresu jesteśmy w stanie określić moduł Younga stosunek napręŜenia do wydłuŜenia względnego. W naszym przypadku liczymy  wartość średnią w arkuszu kalkulacyjnym. prócz tego moŜemy wyznaczyć nastepujące wielkości: granica proporcjonalności = 310 Mpa granica plastyczności = 369 MPa  max = 436  MPa E  =   =188,2  MPa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz