Rozciąganie; wytrzymałość materiałów - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozciąganie; wytrzymałość materiałów - sprawozdanie - strona 1 Rozciąganie; wytrzymałość materiałów - sprawozdanie - strona 2 Rozciąganie; wytrzymałość materiałów - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Zespół 4
WNiG
Grupa: 9
Wytrzymałość
materiałów
ćwiczenia
laboratoryjne.
Data wykonania
28.04.2003
Ćwiczenie nr 1
Temat: Próba statyczna rozciągania
metali
Data oddania
12.05.2003
Data zalicz.
Ocena
1.Cel ćwiczenia:
Próbę statyczną rozciągania wykonujemy w
wytrzymałościowych i plastycznych badanego materiału:
 granicy proporcjonalności
 umownej granicy sprężystości
 wyraźnej granicy plastyczności
 wytrzymałości na rozciąganie
 modułu sprężystości podłużnej
 wydłużenia jednostkowego
 przewężenia

1. Przebieg ćwiczenia :
celu
określenia
własności
Podczas rozciągania badaną próbkę poddaje się działaniu jednoosiowego obciążenia
mierząc jednocześnie siłę rozciągającą i wydłużenie próbki.
Wykres zarejestrowany podczas próby automatycznie odwzorowuje przebieg rozciągania w
układzie siła- wydłużenie.
Na wykresie rozciągania wyróżnić można kilka charakterystycznych punktów:
a) Granica proporcjonalności. Jest to naprężenie, do którego występuje proporcjonalność
naprężenia do wydłużenia jednostkowego.
P
RH  H
S0
Granica proporcjonalności jest granicą stosowalności prawa Hooke’a.
b) Granica sprężystości. Towarzyszy jej pojawienie się odkształceń trwałych. Trudno jest
zarejestrować wartość naprężenia, przy którym pojawiają się odkształcenia trwałe.
Umowną granicę sprężystości zdefiniowano jako wartość naprężenia rozciągającego,
które wywołuje wydłużenie trwałe= 0,05% pierwotnej długości pomiarowej próbki.
P0, 05
R0, 05 
S0
c) Wyraźna granica plastyczności. Jest to naprężenie rozciągające, po osiągnięciu którego
obserwuje się wyraźny wzrost rozciąganej próbki bez wzrostu obciążenia.
P
Re  e
S0
d) Umowna granica plastyczności. Określa się ja dla materiałów nie mającej wyraźnej
granicy plastyczności, służy jako kryterium porównawcze do oceny materiałów. Określa
się ją jako wartość naprężenia rozciągającego, które wywołuje w próbce wydłużenie
trwałe =0,2% pierwotnej długości pomiarowej próbki.
P0, 2
R0, 2 
S0
e)
f)
Wytrzymałość na rozciąganie. Jest to naprężenie rozciągające, przy którym siła
obciążająca uzyskuje maksymalną wartość.
P
Rm  m
S0
Naprężenia rozrywające. Jest to naprężenie występujące w przekroju poprzecznym
próbki w miejscu przewężenia, w chwili jej rozerwania.
P
Ru  u
S0
2. Otrzymane wyniki:
d0= 9,7 mm
l0= 100 mm
du= 5,5 mm
lu= 125 mm
Pm= 36000 N
S0= 73,86 mm2
Su= 23,75 mm2
Na podstawie wzorów zamieszczonych wcześniej obliczamy następujące wielkości:
Rm= 487,4MPa
Z= 67,84 %
A10= 25 %
Pu=25000 N
Ru=1052,6 MPa
Z wykresu P=P(l) określamy:
PH=8000 N
RH= 108 MPa
P0,05=13000 N
R0,05= 176 MPa
P0,2=19000 N
R0,2= 257 MPa
Siła P
[N]
Wskazania
czujników
Przyrosty
Wydłuże
nie
Moduł
Younga
[10-2mm]
Lp
[10-2mm]
l
[10-2mm]
E
MPa
l1 lewy
l2 prawy
l1
l2
1
1000
0,4
0,3
0,4
0,3
0,350
386,8
2
2000
0,5
1,0
0,5
1,0
0,750
361,0
3
3000
0,6
2,0
0,6
2,0
1,30
312,4
4
4000
0,8
2,6
0,8
2,6
1,70
318,6
5
5000
0,9
3,1
0,9
3,1
2,00
338,5
6
6000
1,0
4,0
1,0
4,0
2,50
324,9
7
7000
1,0 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz