Badanie własności mechanicznych metali - próby twardości - sprawozdanie z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie własności mechanicznych metali - próby  twardości - sprawozdanie z ćwiczeń - strona 1 Badanie własności mechanicznych metali - próby  twardości - sprawozdanie z ćwiczeń - strona 2 Badanie własności mechanicznych metali - próby  twardości - sprawozdanie z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE Z WICZENIA W LABORATORIUM WYTRZYMAOCI MATERIAÓW Temat : Badanie wasnoci mechanicznych metali - próby twardoci Cel wiczenia : Celem wiczenia jest zapoznanie si z sposobami pomiaru twardoci i aparatur do pomiaru twardoci metodami Brinella , Rockwella i Vickersa . Wiadomoci wstpne : Ogólnie twardo moemy zdefiniowa jako miar oporu jakie stawia ciao w czasie wciskania we drugiego ciaa , lub te jako odporno materiau na trwae odksztacenia powstajce w czasie wciskania w ten materia wgbnika . Próba twardoci jest bardzo szeroko stosowana ze wzgldu na atwo wykonania próby i jej przydatno . Wykonywana ona bdzie wszdzie tam gdzie przenoszone s naciski . Dwa elementy niedobrane do siebie twardoci mog szybko zdefektowa a nawet wrcz uniemoliwi dziaanie ukadu . Pomiar twardoci mona przeprowadzi kilkunastoma sposobami , sporód których uyte zostay w wiczeniu trzy : a) Metoda Brinella PN - 91 / H - 04350 b) Metoda Vickersa PN - 91 / H - 04355
c) Metoda Rockwella PN - 91 / H - 04360 Pomiar twardoci : a) Metod Brinella Metoda ta wykorzystuje wgbnik bdcy kulk o pewnej rednicy . Twardo wg. tej metody jest to stosunek siy obciajcej wgbnik i dziaajcej prostopadle do powierzchni badanego materiau , do pola powierzchni odcisku powstaego w wyniku dziaania teje siy . Dla okrelenia warunków próby naley poda rednic kulki , si obciajc , i czas dziaania tej siy . Twardo zmierzon metod Brinella oznacza si jako HB . gdzie P- sia obciajca F= D(D- D 2 -d 2 ) gdzie : D - rednica kulki
d - rednica odcisku
b) Metod Vickersa : Metoda ta róni si od poprzedniej rodzajem wgbnika i sposobem pomiaru odcisku . Wgbnikiem w tym wypadku jest ostrosup diamentowy o podstawie kwadratowej i kcie wierzchokowym 136 o . Twardo wg. tej metody to stosunek siy do powierzchni odcisku i oznaczamy j jako HV .

(…)

… odczytane z tablic doczonych do kadego przyrzdu . Pomiar metod Brinella moe by ,ze wzgldu na due odciski , przeprowadzany dla materiaw niejednorodnych duych i o niezbyt duej twardoci .
Metoda Vickersa jest najdokadniejsz metod , dziki dokadnemu pomiarowi przektnych odcisku . Niestety przez to , e odcisk ma niewielk powierzchni , mona t metod bada tylko materiay jednorodne . Uzyskany w wiczeniu rozrzut
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz