Opracowane zagadnienia - mechanika budowli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia - mechanika budowli - strona 1 Opracowane zagadnienia - mechanika budowli - strona 2

Fragment notatki:

zasady dynamiki punktu materialnego
I zas. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym przyspieszonym.
II zas. Jeżeli siły działające na ciało nie równoważą się to ciało porusza się z przyspieszeniem (opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej
III zas. Każdemu działaniu towarzyszy równe lecz przeciwnie zwrócone oddziaływanie, czyli wzajemne oddziaływania dwóch ciał są zawsze równe i skierowane przeciwnie
IV zas. Jeśli na punkt materialny o masie m działa jednocześnie kilka sił to punkt uzyskuje przyspieszenie równe sumie geometrycznej przyspieszeń, jakie uzyskałby w wyniku niezależnego działania każdej z sił.
V zas. Każde dwa punkty materialne przyciągają się wzajemnie z siła wprost proporcjonalną do iloczynu mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.
Siła bezwładności zasada D'alamberta
Siła bezwładności odpowiada iloczynowi masy i odpowiadającego jej przyspieszenia, a skierowane jest przeciwnie niż siła wymuszająca W ruchu swobodnego punktu materialnego układ sił czynnych równoważy się z pomyślaną siłą bezwładności
Dla punktu nieswobodnego:
W nich punkty nieswobodne siły czynne i reakcje węzłów równoważą się z pomyślaną siłą bezwładności.
Zasada zachowania pędu masy
Pęd punktu materialnego jest wektorem stalym, jeżeli suma geometryczna sił działających na punk mat. jest równa zeru Zasada impulsu siły na p.materialny - Impuls siły działającej na punkt materialny jest równy przyrostowi elementarnego pedu tego punktu Zasada krętu p.mat.
Jeżeli moment sił działających na przemieszczający się punkt materilny jest względem jednego bieguna równy zero, to kęt poruszającego się punktu względem drugiego bieguna jest wektorem stałym k=r *mv
Dynamiczne równania ruchu
Drgania swobodne i tłumione punktu materialnego
Punkt materialny o masie m porusza się ruchem prostoliniowym pod działaniem siły F ,przyciągającej ten punkt dostałego punktu O zwanego srodkiem drgań.
F=-cx
Tłumione Punkt mat. wykonuje ruch prost. Pod wpływem F=-cx zwrócony stale do środka drgań, oraz siły oporu R zwróconej przeciw REZONANS MECHANICZNY
Kiedy częstość siły wymuszającej zbliża się do częstości drgań swobodnych, amplituda drgań wymuszonych dąży do nieskończoności.
x=Btcospt


(…)

… wartości w bardzo krótkim czasie przedziale czasu.
ŚRODKOWE- normalne do płaszczyzny styku w punkcie styku obu ciał przechodzi przez środki masy tych ciał. m1V1+m2V2=(m1+m2)c
UKOŚNE
Zasada pędu masy dla układu punktów
1)Pochodne względem czasu wektora ogólnego pędu układu punktów materialnych jest równe wektorowi głównych sił zewnętrznych działających na cały układ.
2)Wektor pędu układu punktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz