3 projekt z mechaniki budowli, materiały z ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 5565
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
3 projekt z mechaniki budowli, materiały z ćwiczeń - strona 1

Fragment notatki:

Projekt został wykonany w programie FUBLOK i dotyczy projektowania fundamentów blokowych. Zajęcia prowadzi dr inż. Zbigniew Lipski. Notatka ma 6 stron i zawiera: niezbędne dane, schemat bloku fundamentowego z maszyną, wykresy sił obciążających, zestawienie częstotliwości drgań własnych, zestawienie amplitud składowych X, Y i Z przemieszczeń w stanie ustalonym bloku i maszyny w punktach najbardziej odległych od ich środków ciężkości, wykresy przebiegu składowych X i Z przemieszczeń z rezonansami przejściowymi maszyny w punktach najbardziej odległych od jej środka ciężkości w stanie drgań optymalnych.

Dane.
Masa maszyny mm = 1400 kg = 1,4 t
Masa wirnika mw = 0,4 x 1,4 = 0,56 t = 560 kg
Wymiary maszyny: 1,5m x 1,7m x 0,6m
Wymiary ramy: 1,5m x 1,7m x 0,4m
V = 1,02m3
Masa ramy: mr = 1,02 x 2,4 = 2,448 t Wymiary bloku: 9,5m x 9,7m x 4m
V = 368,6m3
Masa bloku: mb = 368x 2,4 = 884,64 t
mr = 2,448 t < 2 x mm = 2,8 t < mb = 884,64 t
Momenty bezwładności podstawy bloku:
Ix = 9,5 x 9,03 /12 = 722,53m4
Iy = 9,7 x 8,8 3 /12 = 693,05m4
Iz = 722,53 + 693,05 = 1415,58m4
Podłoże gruntowe
Ciężar konstrukcji: Q = (1,4 + 2,448 + 884,64) x 10 = 8884,88kN
Pole podstawy: F = 9,5 x 9,7 = 92,15m2
Naprężenie pod podstawą:
σst = 8884,88 / 92,15 = 96,42kPa
σst = 96,46kPa < σmax = 120kPa
Stała sprężystości podłoża:
C0 = 20MPa
Dynamiczne współczynniki podłoża:
cφ = 62,21 x 106 [N/m3]
cz = 80,70 x 106 [N/m3]
cx = 43,55 x 106 [N/m3]
cψ = 68,43 x 106 [N/m3]
Stałe sprężystości:
Kz = 5732,85 x 106 [N/m]
Kx = 4012,98 x 106 [N/m]
Ky = 4012,98 x 106 [N/m]
Kφx = 58309,66 x 106 [N/m]
Kφy = 55929,93 x 106 [N/m]
Kφz = 96872,61 x 106 [N/m]
Elementy sprężysto tłumiące
Stałe sprężystości elementów:
Kx = 490000N/m < 500000N/m
Ky = 490000N/m Kz = 392000N/m
Współczynniki tłumienia:
Cx = 9900Ns/m < 10000Ns/m
Cy = 9900Ns/m
Cz = 9900Ns/m
Schemat bloku fundamentowego z maszyną
Wykresy sił obciążających
FX
FZ
Zestawienie częstotliwości drgań własnych
Zestawienie amplitud składowych X, Y i Z przemieszczeń w stanie ustalonym bloku i
maszyny w punktach najbardziej odległych od ich środków ciężkości Wykresy przebiegu składowych X i Z przemieszczeń z rezonansami przejściowymi maszyny w punktach najbardziej odległych od jej środka ciężkości w stanie drgań optymalnych
Składowa X
Składowa Z
6
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz