Spis pytań i częściowych odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spis pytań i częściowych odpowiedzi na egzamin - strona 1 Spis pytań i częściowych odpowiedzi na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Kręt układu punktów materialnych
Ruch układu o zmiennej masie
Definicja i równania pracy mechanicznej siły stałej
Praca mechaniczna siły zmiennej
Praca mechaniczna na torze kołowym:
Praca mechaniczna siły sprężystości:
gdzie jest siłą spręzystości odpowiadajacą przemieszczeniu h. Praca sily sprzystości jest proporcjonalna do kwadratu przemieszczenia. Praca mechaniczna siły ciężkości: gdzie jest to wartość przesunięcia punktu. Praca siły cięzkosci nie zależy od ksztaltu toru lecz tylko od odleglośći między poziomymi płaszczyznami przechodzacymi przez pocztkowe i końcowe położenie punktu. Praca jest dodatnia jeśli , a ujemna jeżeli czyli punkt się wznosi Moc i sprawność układu: Mocą nazywa się prace wykonaną w jednostce czasu. Wartość mocy równa się ilorazowi pracy i czasu , w którym ta praca została wykonana P= L/t
Sprawnościa ukladu nazywa się stosunek mocy uzytecznej do mocy dostarczonej do danego układu . Zasada równowazności pracy i energii kinetycznej:
Przyrost energii kinematycznej punktu materialnego na dowolnym odcinku toru róna się pracy sil dzialajacych na punkt materialny na tym odcinku toru. Praca w polu sił:
Znajomosc pola sil jest niewystarczająca aby można było określic prace wykonaną przez pole sil podczas przejścia w nim punktu materialnego od położenia A do B. Aby wyznaczyc tę pracę musimu znac rónież tor, po którym porusza się punkt materialny. Jedynym wyjątkiem pola sił w którym praca nie zalezy od drogi lecz jedynie od poczatkowego i koncowego położenia punktu materialnego jest potencjalne pole sił. 38. Potencjalne pole sił: : nazywamy obszar przestrzeni, w którego każdym punkcie działa określona sila na punkt materialny. Siła ta zalezy od współżędnych punktu i jeśli sila: a) nie zależy od czasu to pole nazywamy stacjonarnym, b) zalezy od czasu to pole nazywamy niestacjonarnym . Przyłady: pole siły ciężkości, pole sily spręzystości, pole sily centralenj o postaci Zasada zachowania energii mechanicznej:
Podczas ruchu punktu materialnego (lub ciała sztywnego) w polu sil ciężkośći energia mechaniczna poruszającego się ciała zachowuje staławartość. Suma energii potencjalnej i kinetycznej nasywamy energią mechaniczną. Równowaga punktu w polu sił ciężkości: Dynamiczne równania ruchu postępowego ciała sztywnego: Twierdzenie o pochodnej krętu bryły materialnej: Definicja: Krętem ciala sztywnego wokół osi obrotu nazywa się iloczyn masowego momentu bezwładności ciała względem tej osi i prędkości katowej.

(…)

… calego ciała sztywnego. Dynamiczne równania ruchu bryły materialnej - przykłady rozwiązań
Dla ruchu obrotowego dookoła nieruchomej osi: Przykład: Koło zamachowe porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym bez predkosci poczatkowej a więc przyspieszenie obliczymy ze wzoru : => moment obrotowy ; …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz