Przykładowy egzamin - mechanika budowli

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy egzamin  - mechanika budowli - strona 1 Przykładowy egzamin  - mechanika budowli - strona 2 Przykładowy egzamin  - mechanika budowli - strona 3

Fragment notatki:

Opis położenia punktu w układzie współrzędnych:
Położenie poruszającego ssie punktu P w układzie współzednych można określic za pomoca współżędnyc x, y, z. Ponieważ współżędne te sa funkcjami zmiennej t ( czasu) to otrzymujemy : . Innym sposobem opisu ruchu jest funkca promienia wektora . Jeżeli początek promienia r pokrywa się z poczatkiem ukladu wspołrzędnych to składowe wektora sa równe współrzednym punktu P : Definicja prędkości średniej i chwilowej punktu: Prędkość średnia punktu materialnego w danym przedziale czasu definiujemy jako stosunek przemieszczania ၄s do czasu t, w jakim to przemieszczenie nastąpiło. Gdy ciało znajdowało się w położeniu s0 , a po pewnym czasie, w chwili t znalazło się w położeniu s, to jego przemieszczenie wyniosło ၄s = s - s0.
Prędkość średnią określamy wzorem: Prędkość chwilowa jest to prędkość mierzona w bardzo krótkim okresie czasu, w „chwili”. Jeżeli w celu określenia prędkości przyjmiemy, że w czasie t1 punkt znajduje się w położeniu s1, a w czasie t2- w położeniu s2, to przemieszczenie ၄s. = s2-s1wystąpiło w czasie ၄t = t2-t1. Wynika z tego, że w przedziale czasu prędkość średnia jest równa: Definicja przyśpieszenia punktu: Przyśpieszenie określamy jako przyrost prędkości na jednostkę czasu. Jeżeli w pewnym momencie prędkość chwilowa punktu materialnego wynosiła V0, a po upływie czasu ၄t wynosiła V, to przyrost prędkości ၄V=V-V0 dokonał w czasie ၄t. Wynika z tego, że średnie przyśpieszenie a wynosiło: Ruch prostoliniowy jednostajny i zmienny: Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta, opisywany wzorami:
v - prędkość chwilowa - prędkość średnia (szybkość) - przemieszczenie s - droga t - czas Ponieważ w ruchu prostoliniowym kierunek ruchu nie zmienia się, to:
kierunek i zwrot wektora prędkości jest stały i zgodny z kierunkiem i zwrotem ruchu, wartość prędkości - stała przyspieszenie jest równe zeru, ponieważ wektor prędkości jest stały ruch prostoliniowy zmienny: to ruch punktu po torze prostoliniowym, który odbywa się w taki sposób ze w jednakowych przedziałach czasu t punkt przebywa różne odcinki drog, jeżeli prędkosc jest funkcja liniowa czasu to ruch jest jednostajnie zmienny. 5. Ruch krzywoliniowy jednostajny i zmienny - przyśpieszenie styczne i normalne: Ruch krzywoliniowy jednostajny : ruch odbywający się ze stałą wartością prędkości liniowej po dowolnej krzywej. Szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnego krzywoliniowego jest

(…)

… 39 Zasada zachowania energii mechanicznej:
Podczas ruchu punktu materialnego (lub ciała sztywnego) w polu sil ciężkośći energia mechaniczna poruszającego się ciała zachowuje staławartość. Suma energii potencjalnej i kinetycznej nasywamy energią mechaniczną. 40. Równowaga punktu w polu sił ciężkości: 41. Dynamiczne równania ruchu postępowego ciała sztywnego: 42. Twierdzenie o pochodnej krętu bryły…
… łaczącą te punkty sa sobie rowne. Ruch postępowy ciała sztywnego:
Ruch w którym wszystkie punkty ciała sztywnego doznaja tych samych przesunieć. Cialo w ruchu postępowym ma trzy stopnie swobody. Równania ruchu rozpatrywanych punktów: gdzie U jest przesunieciem jednakowym dla wszystkich punktów. Ruch obrotowy ciała sztywnego wokół nieruchomej osi - prędkość i przyśpieszenie:
Ten ruch otrzymuje…
… nawet przy niewielkiej sile wymuszającej.
Ze zjawiskiem rezonansu spotykamy się jadąc np. autobusem. Przy pewnej prędkości obrotów silnika szyby lub niektóre części karoserii zaczynają silnie drgać.
23. Ruch punktu materialnego po gładkiej równi pochylnej.
Ruch punktu materialnego po gładkiej równi pochyłej poruszającej się ruchem postępowym z przyspieszeniem Au
Ruch opisujemy równaniem ale Dla ciało będzie poruszało…
…:
Zmiana ruchu jest proporcjonalna do przyłożonej siły i zachodzi w kierunku działającej siły;
Tempo zmiany pędu ciała jest równe sile wypadkowej działającej na to ciało;
Siła bezwładności - zasada d'Alamberta
Zasada d'Alemberta stosowana jest podczas wyprowadzania modelu matematycznego (a dokładniej dynamiki) kołowego robota mobilnego. Zasada ta stwierdza, że: ciało spoczywa w układzie nieinercjalnym…
… elementarny siły działającej na punkt materialny jest równy przyrostowi elementarnemu pędu tego punktu. 28. Kręt układu punktu materialnego.
Krętem poruszającego się punktu materialnego wzgledem obranego bieguna 0 nazywamy wektor równy iloczynowi wektorowemu promienia r przez pęd p poruszającego się punktu.
Kręt jest więc momentem pędu (momentem ilości ruchu) względem obranego bieguna.
Pochodna wektora krętu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz