Ruch obrotowy - jednostajnie zmienny, stały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch obrotowy - jednostajnie zmienny, stały - strona 1 Ruch obrotowy - jednostajnie zmienny, stały - strona 2 Ruch obrotowy - jednostajnie zmienny, stały - strona 3

Fragment notatki:

Ruch obrotowy
Ruch obrotowy jednostajny
Na co dzień każdy z nas spotyka się z ruchem obrotowym. W technice stosuje się często różnego rodzaju wały lub koła. W ruchu tym torem ruchu punktu jest okrąg, natomiast torem ruchu wszystkich punktów ciała poruszającego się ruchem obrotowym są okręgi współśrodkowe, przy czym środki tych okręgów leżą na jednej prostej, niebiorącej udziału w ruchu i zwanej osią obrotu. r, r 1 - promienie wodzące s, s 1 - drogi liniowe Na rysunku zostały przedstawione drogi przebyte przez punkty A i B w jednakowym czasie. Odpowiadający drogom liniowym kąt obrotu ciał jest równy dla wszystkich punktów biorących udział w ruchu i nosi nazwę drogi kątowej. - droga kątowa Zgodnie z określeniem miary łukowej kąta , mamy: Droga liniowa s dowolnego punktu obracającego się ciała jest równa iloczynowi drogi kątowej a i jego promienia wodzącego r. Do określanie ruchu obrotowego używa się wielkości zwanej prędkością kątową. Prędkością kątową nazywany stosunek przyrostu drogi kątowej do przyrostu czasu, w którym została zakreślona. Jednostką prędkości kątowej jest radian na sekundę (rad/s). Ruchem obrotowym jednostajnym nazywamy taki ruch, w którym zakreślona droga kątowa jest wprost proporcjonalna do czasu, a więc w którym prędkość kątowa ma wartość stałą. W ruchu obrotowym jednostajnym prędkość kątowa jest równa: Każdy punkt ciała poruszającego się ruchem obrotowym jednostajnym ma również określoną prędkość liniową, która wynosi: Prędkość liniowa dowolnego punktu obracającego się ciała jest równa iloczynowi prędkości kątowej i promienia wodzącego tego punktu. W opisie ruchu obrotowego jednostajnego używa się także częstotliwości i okresu obrotu. T - okres obrotu, czyli czas jednego całkowitego obrotu f - częstotliwość, czyli liczba pełnych obrotów wykonanych w czasie jednej sekundy Uwzględniając częstotliwość i okres obrotu, wzory na prędkość kątową i prędkość liniową przybierają postać: Ruch obrotowy jednostajnie zmienny
W ruchu obrotowym zmiennym prędkość kątowa nie jest wielkością stałą. Wyznaczyć można w tym ruchu średnią prędkość kątową (korzystając ze wzoru na prędkość kątową w ruchu obrotowym jednostajnym) oraz prędkość chwilową, która jest określana jako granica, do której dąży stosunek przyrostu drogi kątowej do przyrostu czasu, gdy przyrost ten dąży do zera: Najczęściej w czasie rozruchu i hamowania kół, spotykamy się z ruchem obrotowym jednostajnie zmiennym, w którym stosunek przyrostu prędkości kątowej do przyrostu czasu, w którym ten przyrost zachodzi, jest wielkością stałą i nosi nazwę przyspieszenia kątowego.

(…)

… jest ono skierowane tak samo jak moment siły. Porównując wzory dynamiki ruchu obrotowego i ruchu postępowego widzimy, iż moment bezwładności w ruchu obrotowym spełnia taką samą rolę jak masa w ruchu postępowym, natomiast moment siły odgrywa w ruchu obrotowym taką rolę jak siła w ruchu postępowym. Moment pędu. Prawo zachowania momentu pędu
Moment pędu odrywa w dynamice ruchu obrotowego tę samą rolę, co pęd w ruchu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz