wykłady z mechaniki - dynamika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady z mechaniki - dynamika - strona 1 wykłady z mechaniki - dynamika - strona 2 wykłady z mechaniki - dynamika - strona 3

Fragment notatki:

Jest ona zredagowana w sposób, pytań i odpowiedzi - ułatwia to przyswojenie wiedzy do kolokwium. Z notatki dowiemy się między innymi co to są stopnie swobody układu, poznamy zasadę d'Alamberta, rozkład sił w oscylatorze, zasady tłumienia drgań w konstrukcjach oraz poznamy algorytm badania ram płaskich metodą przemieszczeń. Notatka zawiera wszystkie potrzebne wzory, oraz została uzupełniona skanami rysunków, które pozwalają łatwiej zrozumieć materiał.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <                 <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

… przez położenie obojętne. Ruch okresowy – spełniający warunek q(t)=q(t+nT); n=1,2… T
– okres ruchu
- powtarzający się fragment ruchu zawarty w okresie T nz. cyklem (c)
Ruch harmoniczny – najprostszy przypadek ruchu okresowego opisany równaniem
q(t)=asin(2πt/T+ϕ)=asin(cot+ϕ) a=amq- amplituda (m) T – okres drgań (s) ω=2π/T – częstość kołowa
(kątowa) drgań (rad/s) ωt+ϕ - faza lub kąt fazowy (rad) ϕ - faza…
… dynamicznych, masy
układu, obc dynam, tłumienia czyli dysypacji energii w układzie, stopni swobody.
Zasady ogólne: w układzie dynamicznym przyjmuje się że stan odkształcenia stat jest stanem
odniesienia względem którego bada się drgania; zakłada się przy tym że przemieszczenie dynam są
małe w porównaniu z wym .ukł; ukł dynam w typowych obl. projektowanych traktuje się jako
liniowo-sprężyste.
1.5. Podać…
… – dowolne stałe które można wyznaczyć z
warunków początkowych q(0)=q0 i q.(0)=q.0
Częstość drgań własnych: ωo2=k/m k=1/δ
qt=C1sinωot+qocosωot
Ω macierz widmowa – definiujemu jako macierz diagonalna, gdzie na głównej przekątnej napisane są
kwadraty częstości własnych
; wi – wektor postaci drgań własnych lub i-ta postać drgań własnych. Opisuje odkształconą układu
dynamicznego który drga z ita częstością własną. Wektory własne zestawia się w macierz własna.
1.16. Na czym polega bezpośrednia analiza drgań
Stosowana jest ona dla stanu ustalonego układu pracującego poza strefą rezonansu (możemy
zrezygnować z badania stanu przejściowego., możemy zrezygnować z tłumienia). Oznacza to że
składowe drgań wynikające z założonych warunków początkowych zanikają w wyniku tłumienia i
upływu czasu.
1.17. Jak oblicza…
… lub
numerycznie. Przy długim czasie trwania drgań przyjmuje się, że tex dla której sinp jtex=1 dla każdej
j=1.n Q1dyn=Q11sinp1t+Q12sinp2t+Q13..P1sinp1t
Qik=-mip2kAiksinpkt
2.1. Wyboczenie, stateczność
Wyboczenie – szczególny przypadek utraty stateczności, polega na nagłym przejściu konstrukcji od
pierwotnego staniu równowagi trwałej do innego stanu równowagi. Wyboczyć może się cała
konstrukcja – jest to globalna…
… jest szkodliwy (wibracje maszyn
czy pojazdów), czasem katastrofalny.
Stan rezonansu: można scharakteryzować za pomocą funkcji R(t)=q(t)/q st q(t) – odpowiedź konstr
spowodowana silą zmienną w czasie qst – przemieszczenie statyczne
1.14. Zagadnienie własne.
pulsacje, postacie drgań własnych, pomija się tłumienie i siły wymuszające (obc zew). Jego istotę
stanowi określenie podstaw własn dynam układu).
mq+kq=0…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz