Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej - strona 1  Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej - strona 2

Fragment notatki:

Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej: zginanie ze skręcaniem
1. Pręt o przekroju kołowym jak na rys. obciążony jest siłami P i Q. Określić średnicę pręta, jeżeli naprężenia
dopuszczalne
wynoszą
kr
=
160
MPa.
Zastosować
hipotezę
Hubera.
Dane
są:
Q = 2kN, P = 0,5kN, l = 500mm, r = 300mm. Wykonać wykresy Mg , Ms i Mzred
2. Zaprojektować średnicę wału jak na rys. mając dane: N = 7,4kW, n = 250 obr/min, D1= 210mm,
D2 = 150mm, l = 500mm, a = 100mm, b = 280mm, c = 120mm, kg = 50MPa. Wykorzystać hipotezę τmax.
Wykonać wykresy: Ms, Mg , Mw , Mzr , oraz d/2 wału o stałej wytrzymałości.
TomaLa - Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej: zginanie ze skręcaniem
1
3. Zaprojektować średnicę wału jak na rys. mając dane: N = 30,9kW, n = 200obr/min, D1 -300mm,
D2 = 1000mm, G = 3,5kN, a= 600mm, b = 400mm, c = 500mm, l = 1000mm, kg = 50MPa.
Wykorzystać hipotezę Hubera. Wykonać wykresy: Ms, Mg, Mw, Mzr , oraz d/2 wału o stałej wytrzymałości.
4. Zaprojektować średnicę wału jak na rys. mając dane: N = 368kW, n = 1000obr/min, D1=120mm,
D2 = 240mm, α1 = 45° α2 = 30°, a = 100mm, b = 150mm, l = 500mm, kg = 120MPa. Wykorzystać
hipotezę Hubera. Wykonać wykresy: Ms, Mg, Mw, Mzr , oraz d/2 wału o stałej wytrzymałości.
TomaLa - Zadania z zakresu wytrzymałości złożonej: zginanie ze skręcaniem
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz