Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego - strona 1 Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego - strona 2

Fragment notatki:

Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego, klejonego i materiałów drewnopochodnych
Uwagi wstępne
Analiza statyczno-wytrzymałościowa mostów drewnianych w zakresie stanów gra­nia nych nośności w zasadzie nie odbiega od wykonywanej dla konstrukcji ogólno­budowlanych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono taką procedurę na pod­stawie EN 1995-1-1 oraz EN 1995-2.
Należy jednak pamiętać, że przedstawiana tam metodologia obliczeń jest ra­czej konserwatywna. Istnieją inne, bardziej wyrafinowane procedury wykorzystu­jące MES (2D i 3D). Przykładem tego jest [52], w którym przedstawiono rozważa­nia (wyniki symulacji komputerowej) na modelu 3D na temat wpływu układania warstw drewna w elementach klejonych na ich właściwości mechaniczne. Omó­wiono także analizę pracy elementów z drewna klejonego poddanego siłom roz­ciągającym działającym prostopadle do kierunku włókien. Uwzględniano przy tym cylindryczną anizotropię w pojedynczej warstwie drewna oraz konkretne ułożenia warstw. Okazało się, że najczęściej stosowana, klasyczna teoria płyt ortotropowych powoduje niedoszacowanie naprężeń w elementach z drewna klejonego. Bardzo duży wpływ na poziom naprężeń ma odpowiednie pogrupowanie warstw drewna i odległości między rdzeniami drewna w poszczególnych warstwach.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz