Elementy konstrukcyjne z drewna litego drewna klejonego i sklejki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy konstrukcyjne z drewna litego drewna klejonego i sklejki - wykład - strona 1 Elementy konstrukcyjne z drewna litego drewna klejonego i sklejki - wykład - strona 2 Elementy konstrukcyjne z drewna litego drewna klejonego i sklejki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Elementy konstrukcyjne z drewna litego drewna klejonego i sklejki
Dźwigary o przekroju dwuteowym cechują się mniejszym zużyciem materiału niż porównywalne o przekroju prostokątnym. W budownictwie drewnianym wytwarza się także klejone, a także zbijane gwoździami lub połączone sworzniami - belki o przekroju dwuteowym i skrzynkowym, o ściankach sklejanych krzyżowo. Wyma­gają one jednak większych nakładów pracy niż te o przekroju prostokątnym. Ze względu na wzrastające koszty produkcji oraz ze względu na tańszy materiał drzewny przeważają jak dotąd przekroje prostokątne z drewna klejonego warstwowo. Gdy materiał drzewny będzie stawał się droższy albo nie będzie go w ilości wystarczają­cej do produkcji, wtedy profile dwuteowe i skrzynkowe zyskają na znaczeniu. Przy­kłady takich dźwigarów ze ścianką krzyżulcową pełną lub ze środnikiem płytowym podano w tablicy 3-17.
Profile dwuteowe z drewna klejonego warstwowo znajdują zastosowanie naj­częściej w konstrukcjach specjalnych, na przykład przy-wymaganych dużych szero­kościach podpór. Łączy się je za pomocą sworzni.
Przekroje skrzynkowe z drewna klejonego warstwowo są stosowane ze wzglę­du na dużą zdolność przenoszenia skręcania. Wytwarzanie tego rodzaju profili z drewna klejonego warstwowo musi być bardzo staranne. W przypadku skleja­nych przekrojów ważne są: dokładność pasowania elementów, ciśnienie prasy, po­łączenie pasów ze środnikami.
Nowe rozwiązania, na przykład klejone przekroje zespolone o przekroju pro­stokątnym, przy których mniej obciążony obszar środnika może być zastąpiony tańszymi płytami z materiałów drewnopochodnych, są jeszcze w fazie rozwoju.
Od dawna znane i produkowane dźwigary pełnościenne o przekroju dwuteowym lub skrzynkowym mają .średniki z płyty z materiału drewnopochodnego (sklej­ka budowlana lub płyta płasko prasowana) z pasami z drewna iglastego lub klejo­nego warstwowo. Pas ze średnikiem połączony jest za pomocą gwoździ lub kleju.
Klejone dźwigary pełnościenne o specjalnej budowie środnika to dźwigary z drewna klejonego krzyżowo. Budowę drewna klejonego krzyżowo pokazano na rys. 3.36. Pojedyncze warstwy desek są sklejone ze sobą całymi powierzchniami, ale nie wąskimi bokami desek. Przy dwóch warstwach desek przebieg włókien skie­rowany jest pod kątem 4° do 6° w stosunku do osi podłużnej dźwigara; przy trzech warstwach desek tylko warstwa wewnętrzna ułożona jest pod kątem od 8° do 12°, kierunek przebiegu włókien desek zewnętrznych jest równoległy do długości dźwi­gara. Pasy z drewna klejonego warstwowo są łączone ze środnikiem z drewna kle­jonego krzyżowo za pomocą klejenia z dociskiem gwoździowym,
Do dźwigarów o specjalnej budowie należy, obok dźwigara kratowego o wę­złach trójkątnych klejonych i o węzłach gwoździowanych, także dźwigar ze śred­nikiem falistym, pracujący jako dźwigar pełniościenny o przekroju dwuteowym. Składa się on z równoległych pasów i falistego środnika ze sklejki budowlanej (rys. 3.37) (patrz także rozdział 3.6.3). Sinusoidalny kształt środnika zwiększa jego sztywność. Dźwigary z falistym środnikiem stosuje się w konstrukcjach o ma­łej lub średniej rozpiętości. Średniki w elementach o przekrojach dwuteowych mogą być także wykonane z twardych płyt pilśniowych. Ich zastosowanie ograni­cza się do mniejszej rozpiętości między podporami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz