Dachy strome

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dachy strome - strona 1 Dachy strome - strona 2 Dachy strome - strona 3

Fragment notatki:

DACH jest elementem zamykającym budynek i chroniącym go od góry przed opadami atmosferycznymi,  wiatrem i zmianami temperatury. Funkcja dachów  a/ funkcja konstrukcyjna ( przenoszą cięŜar własny, oraz obciąŜenie wiatrem i śniegiem);  b/ funkcja  izolacyjna ( izolacja przeciwwodna i termiczna); c/ kształtują w istotnym zakresie formę budynku. DACHY STROME Przestrzeń pomiędzy stropem najwyŜszej kondygnacji a pokryciem nazywa się  poddaszem Poddasze Rys. Rodzaje poddaszy.  a) Poddasze uŜytkowe ze ściankami kolankowymi cofniętymi do wnętrza b) Poddasze uŜytkowe ze ściankami kolankowymi podniesionymi nad ścianami zewnętrznymi budynku c) Poddasze nieuŜytkowe nad pełną kondygnacją, pełniące rolę strychu Płaszczyzny kształtujące formę (bryłę) dachu nazywane są  połaciami .  Krawędzie ograniczające połacie dachowe nazywane są tak jak pokazano na rys.  Rys. Krawędzie ograniczające połacie dachu Krawędzie ograniczające połacie dachu połacie dachu Pochylenie połaci dachu to kąt zawarty między płaszczyzną poziomą a płaszczyzną połaci.  MoŜe być wyraŜone tangensem kąta, lub spadkiem podanym w procentach. Zalecene pochylenia połaci dachowych podaje PN-B-02361:1999. Na wielkośc pochylenia wpływa: - rodzaj pokrycia - strefa klimatyczna - funkcja poddasza - względy architektoniczne.  Dachy o duŜym pochyleniu stosuje się: - gdy opady atmosferyczne są intensywne i częste, a pokrycie nie gwarantuje szczelności - występuje znaczne i długotrwałe obciąŜenie śniegiem - poddasze ma charakter uŜytkowy Kształty dachów Połać dachu Kalenica Naczółek Okap Ściana szczytowa NaroŜe Dachy budynków przemysłowych  i uŜyteczności publicznej  Rys. Przykłady dachów budynków przemysłowych i  uŜyteczności publicznej: a) pilasty b) łukowy c) walcowy d) przekrycie przestrzenne Ustrój nośny dachu  Elementy kostrukcji nośnej dachu: - dźwigary: stalowe (blachownice, kratownice), Ŝelbetowe (belki Ŝelbetowe),  z betonu spręŜonego (belki z betonu spręŜonego) kablobetonowe (belki z parabolicznym pasem górnym) - wiązary drewniane  więźba dachowa - konstrukcja ciesielska (lite elementy drewniane łączone na wręby) drewniane konstrukcje inŜynierskie (drewno lite, klejone warstwowo,  elementy połączone łącznikami mechanicznymi tj gwoździe, śruby, płytki kolczaste..) Cel kostrukcji nośnej dachu: - przeniesienie obciąŜeń z dachu na ściany, słupy i inne niŜej połaŜone elementy konstrukcyjne Połączenia ciesielskie  - Drewno stosowane na konstrukcje dachowe  naleŜy wysuszyć do wilgotności 18-23%.

(…)

… i schematu statycznego mogą być wykonane z profili
walcowych o przekroju dwuteowym lub ceowym, względnie jako belki kratowe. Do rozpiętości 6
m stosujemy płatwie z dwuteowników walcowanych , a powyŜej 6 m z belek kratowych
StęŜenia dachów stalowych
W celu uzyskania naleŜytej sztywności przestrzennej przekrycia dachowego konieczne jest
wprowadzenie odpowiednich jego usztywnień. TęŜniki dachowe wraz…

Rys.Usztywnienie podłuŜne
Deskami
Dach jętkowy - szczegóły
Rys. Szczegół wiązara jętkowego – połączenie jętki z krokwią
a) na nakładki drewniane i gwoździe
b) na śruby
c) na pierścienie zębate
d) na nakładki z blachy preforowanej i gwoździe
Dach jętkowy podparty
ELEMENTY:
jętka (np 75 x 150 mm boki 1:2 1:3) –ściskanie
miecze – (1,5 m przekrój np 80 x 100 mm boki 1:2 1:3) –usztywniają płatew
słup – (100 x 100 mm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz