Budownictwo

note /search

Projektowanie połączeń wg PN-EN - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Budownictwo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1603

    KONSTRUKCJE STALOWE  W EUROPIE    Wielokondygnacyjne  konstrukcje stalowe  Część 5: Projektowanie połączeń  .                      Wielokondygnacyjne  konstrukcje stalowe  Część 5: Projektowanie połączeń        5 - ii  Część 5: Projektowanie połączeń     5 - iii  PRZEDMOWA  Niniejsza publikacja...

Beton - ogólne zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1554

  1   BETON      I. Historia cementu i betonu    · Rzym PANTEON   KOPU A z zaprawy wapiennej z domieszk   popio ów wulkanicznych  · XVIII w. Anglia, Francja - produkcja wapna hydraulicznego  (wodotrwa ego)  · 1825 r., Anglia   pocz tki produkcji pierwszego cementu (portlandzki,  poniewa  mia  barw ...

Budownictwo - ostatnie ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1120

strop gęstożebrowy (monolityczny): strop gęstożebrowy częściowo prefabrykowany: strop gęstożebrowy prefabrykowany: Dlaczego i kiedy robi się żebro rozdzielcze? żebra rozdzielcze zapobiegają klawiszowaniu żeber stropu czyli ich nieró...

Budownictwo - tematy egzaminacyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1414

T E M A T Y   E G Z A M I N A C Y J N E     Rodzaje stropów żelbetowych prefabrykowanych    Rodzaje stropów żelbetowych monolitycznych    Czym się różni strop Kleina od sklepienia odcinkowego    Rodzaje stropów gęsto żebrowych; narysować  przykłady  Rodzaje stropodachów; czym się różni 

Cechy fizyko-mechaniczne materiałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1652

  1  CECHY FIZYKO-MECHANICZNE MATERIAŁÓW    CECHY FIZYCZNE    1. GĘSTOŚĆ    Jest to stosunek masy próbki do jej objętości absolutnej (bez porów)    v m = γ     [Mg/m 3], [g/cm3], [kg/m3]    gdzie:  m  – masa próbki w Mg, kg, g              v  – objętość próbki w m 3, cm3    2. GĘSTOŚĆ POZORNA  Jest...

Stropy - wprowadzenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2590

1 STROPY WPROWADZENIE WIADOMOŚCI OGÓLNE Wiadomości ogólne Stropy są przegrodami poziomymi dzielącymi budynek na kondygnacje. Składają się z: konstrukcji nośnej  oraz, w zależności od funkcji jaką spełniają, z różnego  rodzaju  warstw wykończeniowych (podłogowych  i  sufitowych) . Stropy spełniają n...

Stropy - wiadomości ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3759

1 STROPY STROPY GĘSTOŻEBROWE Stropy gęstożebrowe to stropy, w których elementami nośnymi są prefabrykowane belki • rozstaw osiowy max. 90cm (w większości dostępnych stropów rozstaw belek jest gęstszy i wynosi 40-60cm) Belki stropowe rozpinamy najczęściej w kierunku mniejszej rozpiętości pomieszczen...

Ćwiczenia z konstrukcji betonowych.

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Budownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

dr inż. Krystyna WRÓBEL                        Ćwiczenia z konstrukcji betonowych                                                            Przykład 2   11-04-01    Przykład 2.    Znaleźć  wymiary  prostokątnego  przekroju  poprzecznego  belki  żelbetowej,  jeżeli  max.  wartość  momentu  zginając...

Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE - teoria i ć...

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Budownictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1673

Dokument Ref:  SX021a-PL-EU  Strona  1   z  10      Tytuł    Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z  dwuteownika IPE  Dot. Eurocodu   EN 1993-1-1  Wykonanł  Mladen Lukic  Data  Jan 2006   ARKUSZ OBLICZENIOWY       Sprawdził   Alain Burea...

Drewno i tworzywa drzewne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1218

Drewno i tworzywa drzewne zalety: jest lekkie a przy tym osiąga dużą wytrzymałość, jest łatwe w obróbce, dobrze tłumi i pochłania dźwięki, do cech ujemnych należą: palność, wypacanie się, pękanie, ograniczona trwałość, jeśli drewno nie jest nicz...