Budownictwo - tematy egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - tematy egzaminacyjne - strona 1 Budownictwo - tematy egzaminacyjne - strona 2 Budownictwo - tematy egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

T E M A T Y   E G Z A M I N A C Y J N E     Rodzaje stropów żelbetowych prefabrykowanych    Rodzaje stropów żelbetowych monolitycznych    Czym się różni strop Kleina od sklepienia odcinkowego    Rodzaje stropów gęsto żebrowych; narysować  przykłady  Rodzaje stropodachów; czym się różni stropodach od stropu  Rodzaje konstrukcji   budynków   wielokondygnacyjnych   ze   ścianami nośnymi  Czym   się różni  technologia wielkopłytowa   od    wielkoblokowej  Idea konstrukcji szkieletowych budynków  Jak zapewnia  się sztywność   budynków   o    konstrukcji szkieletowej  Typy konstrukcji budynków wysokich   Rodzaje płaskich ustrojów noś nyc h stoso wan yc h do ko nstrukcji hal przemysłowych  Zalety i wady ustrojów ramowych oraz belkowo-słupowych  do  konstruowania  hal przemysłowych  Jak zapewnia się stateczność budowli wieżowych masywnych oraz    lekkich stalowych budo wli  wieżo wych   Narysować przekrój przez ścianę żelbetowego komina przemysłowego i opisać jej warstwy; na czym p o l e g a   i d e a  kominów  wielo przewodowych   Czym się różni bunkier od s i l o s u   Jak zapewnia się szczelność żelbetowych z b i o r n i k ó w  na wodę   Od czego zależy wielkość osiadań budynku; jak to o s i a d a n i e   przebiega w czasie  Wyjaśnić pojęcie „podłoże budowlane"; jak określa się jego miąższość (grubość)   Czym s i ę  różni ława fundamentowa od fundamentu                            1.  warunki na stateczność i przesuniecie zapory  2.  wielki blok a wielka płyta  3.  rdzeń przekroju  4.  warunki stateczności dla ściany oporowej  5.  przekrój przez przyczółek mostowy  6.  od czego zależy sztywność konstrukcji  7.  drążenie tunelu (metody, wady i zalety)  8.  przekrój przez most tunelowy z przejazdem górą  9.  stateczność przyczółka mostowego  10.  jak oszczędnie zaprojektować blachownice  11.  czym się różni belka blachownicowa od kratownicowej  12.  jak zrobić węzeł w kratownicy aby uznać go za przegub  13.  struno a kablobeton  14.  podłoże gruntowe  15.  beton sprężony a żelbet  16.  sztywność w budynkach o konstrukcji szkieletowej  17.  zasada zbrojenia belki żelbetowej    Pytania na budownictwo:    1.Definicja fundamentu:   Element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku  fundamentu pod maszynę, urządzenie) wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna  (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje 

(…)

…, im prędkość mniejsza tym
lepiej, parametr dla całej przegrody
λ[W/mK] – współczynnik przewodzenia ciepła, dla i-tego materiału, z którego wykonana jest
przegroda, bez względu na wymiary geometryczne
1/Ri=di/λi [W/m2K] – z uwzględnieniem szerokości warstwy
U=Σ(1/Ri)
Tr – temperatura skraplania się pary wodnej przy danym stopniu nasycenia, temperatura punktu rosy
Aby zmienić miejsce skraplania – obniżyć…
…, im prędkość mniejsza tym
lepiej, parametr dla całej przegrody
λ[W/mK] – współczynnik przewodzenia ciepła, dla i-tego materiału, z którego wykonana jest
przegroda, bez względu na wymiary geometryczne
1/Ri=di/λi [W/m2K] – z uwzględnieniem szerokości warstwy
U=Σ(1/Ri)
Tr – temperatura skraplania się pary wodnej przy danym stopniu nasycenia, temperatura punktu rosy
Aby zmienić miejsce skraplania – obniżyć…
… punktu rosy.
Eliminacja punktu Rosy:
1) Jednym ze znanych sposobów odprowadzania wilgoci jest metoda pustki powietrznej (przewietrzania)
Pomiędzy warstwą osłonową a warstwą ocieplenia zostawia się szczelinę powietrzną.
(tutaj przydałby się ten rysunek co Rusek rysował na tablicy:D) Występuje w niej ruch powietrza powodowany
zmianami temperatury, który wyprowadza wodę na zewnątrz. Zatem dopuszczamy…
… punktu rosy.
Eliminacja punktu Rosy:
1) Jednym ze znanych sposobów odprowadzania wilgoci jest metoda pustki powietrznej (przewietrzania)
Pomiędzy warstwą osłonową a warstwą ocieplenia zostawia się szczelinę powietrzną.
(tutaj przydałby się ten rysunek co Rusek rysował na tablicy:D) Występuje w niej ruch powietrza powodowany
zmianami temperatury, który wyprowadza wodę na zewnątrz. Zatem dopuszczamy…
… przekazywane jest w pośredni sposób na grunt nośny, obciążenie od budowli jest
przekazywane na głęboko położoną warstwę nośną za pomocą specjalnych elementów konstrukcyjnych pogrążonych w
podłożu.
Rodzaje fundamentów pośrednich:
-mikrofale
-pale:
a) pale wbijane(stojące)-są wbijane w grunt, działają przez docisk głowicy na skałę
(grunt nośny występuje pod budynkiem)
b) pale zawieszone- stosuje…
… podłoża
-rodzaj gruntów zalegających w podłóżu
5.Rodzaje fundamentów pośrednich (zasada ich pracy w przenoszeniu obciążeń): (chyba to co w 2, za bardzo się tam
rozpisałam ☺ )
-mikrofale
-pale:
a) pale wbijane(stojące)-są wbijane w grunt, działają przez docisk głowicy na skałę
(grunt nośny występuje pod budynkiem)
b) pale zawieszone- stosuje się je gdy nie ma pod budynkiem gruntu nośnego, przez
tarcie…
…, jak pokazano przykładowo na rys. 7. Rozstaw pomiędzy ostrogami nie powinien przekraczać wysokości skarpy.
Mogą one stanowić równocześnie przyporę lub konstrukcję podtrzymującą skarpę.
5.3. Przypory dociążające
W przypadku gdy skarpa lub zbocze są zbudowane z gruntów słabych zazwyczaj wystarczy zastosować podparcie
przyporą zbudowaną z narzutu kamiennego żwiru, pospółki, piasku lub gruboziarnistego żużla…
… w budynkach o rozpiętości do 16 m - wiązary
trzystolcowe ; murłaty zakotwione w murze co 2-2,5 m
23. Wyjaśnij pojęcie wiązar pełny.
Pod pojęciem wiązara pełnego rozumie się prętowy, najczęściej płaski ustrój nośny
o odpowiedniej i wystarczającej sztywności w jego płaszczyźnie. Wymaganą
sztywność uzyskuje się przeważnie dzięki zastosowaniu układu jętek, kleszczy,
stolców, zastrzałów, skartowań, itp. Elementy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz