Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE - teoria i ćwiczenia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płatew swobodnie podparta o  przekroju z dwuteownika IPE  - teoria i ćwiczenia. - strona 1 Płatew swobodnie podparta o  przekroju z dwuteownika IPE  - teoria i ćwiczenia. - strona 2 Płatew swobodnie podparta o  przekroju z dwuteownika IPE  - teoria i ćwiczenia. - strona 3

Fragment notatki:

Dokument Ref:  SX021a-PL-EU  Strona  1   z  10      Tytuł    Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z  dwuteownika IPE  Dot. Eurocodu   EN 1993-1-1  Wykonanł  Mladen Lukic  Data  Jan 2006   ARKUSZ OBLICZENIOWY       Sprawdził   Alain Bureau  Data  Jan 2006  Przykład: Płatew swobodnie podparta o  przekroju z dwuteownika IPE  Przykład ten podaje szczegóły sprawdzania według normy PN-EN 1993-1-1,  swobodnie podpartej płatwi obci ąŜ onej obci ąŜ eniem równomiernie  rozło Ŝ onym. Płatew wykonana jest z dwuteownika walcowanego, który jest  st ęŜ ony bocznie przez blach ę  stalow ą .    Zakres  Przykład  omawia  projektowanie  belki  z  kształtownika  walcowanego  na  gorąco,  zastosowanej  jako  płatew  i  poddanej  zginaniu  względem  „mocnej”  osi bezwładności. Płatew jest stęŜona bocznie przez blachę stalową. Przykład  zawiera:  •  klasyfikację przekroju,  •  obliczenia  nośności  na  zginanie,  zawierającej  dokładne  obliczenia  spręŜystego momentu krytycznego przy zwichrzeniu,  •  obliczenia nośności na ścinanie,  •  obliczenia ugięcia w stanie granicznym uŜytkowalności.  Sprawdzenie pokrycia z blachy stalowej jest poza zakresem tego przykładu.    Cz ęś ciowe współczynniki bezpiecze ń stwa  •  γ Gmax   = 1,35  (obciąŜenia stałe)  •  γ Gmin   = 1,00  (obciąŜenia stałe)  •  γ Q   = 1,50  (obciąŜenia zmienne)  •  γ M0   = 1,0  •  γ M1   = 1,0    PN-EN 1990      PN-EN  1993-1-1  § 6.1 (1)  Obci ąŜ enie  ObciąŜenie równomiernie rozłoŜone zwiera:  •  cięŜar własny beki  •  pokrycie    0,240 kN/m 2  •  obciąŜenie śniegiem :  0,618 kN/m 2  •  obciąŜenie wiatrem (ssanie) :  0,730 kN/m 2    Przyklad: Platew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE Created on Tuesday, November 16, 2010 This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement Dokument Ref:  SX021a-PL-EU  Strona  2   z  10      Tytuł    Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z  dwuteownika IPE  Dot. Eurocodu   EN 1993-1-1  Wykonanł  Mladen Lukic  Data  Jan 2006   ARKUSZ OBLICZENIOWY       Sprawdził   Alain Bureau  Data  Jan 2006  Podstawowe dane geometryczne   Płatew  •  rozpiętość:  L = 7,20 m  •  rozstaw:  s = 3,00 m    Przyjęto IPE 180 – stal klasy S275    wysokość  h  = 180 mm   

(…)

… 18,8 kg/m
b
pole przekroju A = 23,9 cm2
moment bezwładności względem osi y Iy = 1317 cm4
moment bezwładności względem osi z Iz = 100,9 cm4
moment bezwładności przy skręcaniu It = 4,79 cm4
wycinkowy moment bezwładności Iw = 7430 cm6
spręŜysty wskaźnik wytrzymałości względem osi y Wel,y = 146,3 cm3
plastyczny wskaźnik wytrzymałości względem osi y Wpl.y = 166,4 cm3
Pokrycie – gatunek stali S350
25
100 50…
… copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement
Granica plastyczności
Gatunek stali S275
Maksymalna grubość wynosi 8 mm < 40 mm, więc: fy = 275 N/mm2 PN-EN
1993-1-1
Uwaga: Załącznik Krajowy moŜe narzucić albo wartości fy z Tablicy 3.1
Tabela 3.1
albo wartości z norm przedmiotowych.
Klasyfikacja przekroju:
235 PN-EN
Parametr ε jest zaleŜny od granicy plastyczności: ε = = 0,92 1993-1-1
f y [N/mm2 ]
Tabela 5.2
Półka górna: półka poddana równomiernemu ściskaniu (arkusz 2 z
c = (b – tw – 2 r) / 2 = (91 – 5,3 – 2 × 9)/2 = 33,85 mm 3)
c/tf = 33,85 / 8,0 = 4,23 ≤ 9 ε = 8,28 Klasa 1
Wewnętrzna część ściskana: środnik poddany czystemu zginaniu PN-EN
1993-1-1
c = h – 2 tf – 2 r = 180 – 2 × 8 – 2 × 9 = 146 mm
Tabela 5.2
c / tw…
… stalową.
Poziom Ekspertyza Praktyka
Dostępu*
Identyfikatory* Nazwa pliku D:\ACCESS_STEEL_PL\SX\SX021a-PL-EU.doc
Format Microsoft Word 9.0; 11 Stron; 387kb;
Kategoria* Typ zasobu Przykład obliczeniowy
Punkt widzenia InŜynier
Przedmiot* Obszar zastosowań(a) Budynki jednokondygnacyjne
Daty Data utworzona 29/03/2009
Data ostatniej 02/02/2006
This material is copyright - all rights reserved. Use of this…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz