Płatwie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płatwie - wykład - strona 1 Płatwie - wykład - strona 2 Płatwie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Płatwie
Konstrukcją wsporczą osłonowych płyt dachowych, a także świetlików są najczę­ściej płatwie (w dachach bezpłatwiowych rygle dachowe układów poprzecznych). Są to więc elementy konstrukcji dachu przejmujące obciążenia od ciężaru pokry­cia dachowego, a także obciążeń klimatycznych (śniegu, wiatru), przekazujące je na dachowe rygle układów poprzecznych. Umieszcza się je równolegle do okapu i kalenicy. Jeśli rygle dachowe są dźwigarami kratowymi, to płatwie są usytuowa­ne w węzłach pasów górnych wiązarów. Łączy się je z elementami podporowymi, prostopadle do płaszczyzny połaci dachu, najczęściej za pomocą śrub.
Cechy przekazywanych obciążeń oraz nachylenie połaci dachu sprawiają, iż płatwie są elementami zginanymi dwukierunkowo (ukośnie) i mogą być ściskane (gdy stanowią elementy współtworzące, np. stężenie połaciowe poprzeczne da­chu hali). Ponadto płatwie są skręcane. W analizach wytrzymałościowych płatwi z kształtowników walcowanych na gorąco, charakteryzujących się dużą sztyw­nością czystego skręcania, wpływ ich wytężenia skręcającego jest pomijany. Nie można tego jednak uogólniać przy płatwiach z kształtowników giętych z blach na zimno. Wówczas, np. w rozwiązaniach systemowych obudów cienkościen­nych, stosuje się odpowiedni system stężeń, które ograniczają wpływ skręcania na wytężenie płatwi.
Wytężenie płatwi zależy od ich rozstawu oraz rozstawu rygli dachowych ukła­dów poprzecznych (rozpiętości płatwi), pochylenia połaci dachu, rodzaju pokry­cia dachowego i wartości obciążeń zewnętrznych. Wartości wytężeń zginających i ścinających wpływają bezpośrednio na rodzaj przyjmowanych rozwiązań kon­strukcyjnych płatwi. Stosuje się płatwie belkowe o przekrojach pełnościennych lub ażurowych oraz płatwie kratowe. Charakterystyczne przekroje poprzeczne płatwi pełnościennych pokazano na rys. 4.1. Na przekroje poprzeczne pełnościennych płatwi belkowych stosuje się dwuteowniki (najczęściej IPE) lub ceowniki walcowane na gorąco (rys. 4.la i b), a przede wszystkim kształtowniki profilowane z blach giętych na zimno.
Płatwie profilowane przez gięcie na zimno blach grubości od 2 do 5 mm mają kształty ceowe (rys. 4.1c, d i e), zetowe (rys. 4. lf, g, j) i sigma (rys. 4.1h, i). Czę­sto na elementy te stosuje się stal o granicy plastyczności fy = 345+390 MPa, a także stal o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną S235, S355 (wg PN-EN 10155). Są one ekonomiczne, gdyż zużycie stali jest tu od 30+50% mniej­sze niż w przypadku płatwi z kształtowników walcowanych na gorąco. Wy magają jednak starannego zabezpieczenia antykorozyjnego (np. przez ocynkowanie).
Płatwie o kształtach ceowych (rys. 4.1b+e) należy ustawiać środnikiem w stro­nę okapu, gdyż ułatwia to wykonanie połączenia z ryglem dachowym oraz jest korzystniejsze ze względów wytrzymałościowych (z uwagi na położenie środka ścinania przekroju ceowego). Należy jednak zaznaczyć, że takie ich usytuowanie nie jest najlepsze ze względów eksploatacyjnych, gdyż na dolnej półce gromadzą się zanieczyszczenia i wilgoć, sprzyjające korozji kształtownika.

(…)

… łączonych na zakład pozwala uzyskać korzystny stosunek nośności przekroju do masy własnej takiego ustroju. W połączeniu z łatwym montażem system ten jest bardzo efektywny ekonomicznie. Aby zapobiec korozji (przy braku możliwości renowacji powłok ochronnych w płaszczyznach przylega­nia), kształtowniki takich płatwi powinny być wykonane ze stali o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną (np…
… poprzecznym płatwi może wówczas decydować stan graniczny użytkowania i wytrzymałość tych elementów nie jest w pełni wykorzystana. Prowadzi to do zwiększonego zużycia stali w porównaniu z płatwiami o schematach belek ciągłych (rys. 4.3b). Stosowanie płatwi o schemacie belki jednoprzęsłowej jest uzasadnione, gdy hala jest posadowiona na terenach szkód górniczych lub na słabych gruntach. Zaletą płatwi…
… ceowego). Należy jednak zaznaczyć, że takie ich usytuowanie nie jest najlepsze ze względów eksploatacyjnych, gdyż na dolnej półce gromadzą się zanieczyszczenia i wilgoć, sprzyjające korozji kształtownika.
Pełnościenne płatwie prętowe łączy się do pasów rygli dachowych za pomo­cą elementów pośrednich z kątowników walcowanych (rys. 4.2a, c), kątowników giętych (rys. 4.2e), odpowiednio wygiętych blach (rys…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz