Stropy - wiadomości ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropy - wiadomości ogólne  - strona 1 Stropy - wiadomości ogólne  - strona 2 Stropy - wiadomości ogólne  - strona 3

Fragment notatki:

1 STROPY STROPY GĘSTOŻEBROWE Stropy gęstożebrowe to stropy, w których elementami nośnymi są prefabrykowane belki • rozstaw osiowy max. 90cm (w większości dostępnych stropów rozstaw belek jest gęstszy i wynosi 40-60cm) Belki stropowe rozpinamy najczęściej w kierunku mniejszej rozpiętości pomieszczenia. Wiadomości ogólne: Opieramy je na ścianach budynku i podciągach,  a pomiędzy belkami układamy elementy wypełniające – pustaki. Mogą one być: ceramiczne, keramzytobetonowe, żwirobetonowe, z betonu lekkiego, gipsowe, styropianowe  Elementy wypełniające pełnią rolę szalunku traconego.  Górną część stropu stanowi płyta betonowa wykonywana na budowie – nadbeton. Beton wylewany na stropie tworzy wzdłuż belek stropowych żebra konstrukcyjne. Cechy techniczne stropów gęstożebrowych: - rozpiętość  4 ÷ 8 m, - rozstaw żeber  maksymalnie 90 cm (dlatego gęstożebrowe), - minimalna  wysokość stropu  - h  ≥ 1/ 30 l – w stropach ciągłych i jednoprzęsłowych, częściowo zamocowanych, h  ≥ 1/ 25 l – w stropach swobodnie podpartych, l – rozpiętość teoretyczna żeber, w stropodachach dopuszcza się odpowiednio: 1/ 40 l i  1/ 35 l, - grubość płyty międzyżebrowej  (nadbetonu) w połowie rozpiętości między żebrami  2 ÷ 5 cm, - żebra rozdzielcze  (usztywniające) łączą żebra główne - zapewniają współpracę między żebrami nośnymi, -zapobiegają „klawiszowaniu” - niezależnemu uginaniu się żeber nośnych (szczególnie  w przypadku obciążeń skupionych, zmniejszają ugięcie, zwiększają sztywność) - rozstaw żeber rozdzielczych zależy od typu stropu, jego rozpiętości oraz obciążeń użytkowych (maksymalnie 3,0 ÷ 4,5 m);  - im wyższe obciążenie użytkowe, tym mniejszy rozstaw,  2 Typy stropów gęstożebrowych w zależności od technologii: 1. Stropy „monolityczne” - żebra i płyta stanowią jednolitą całość,  - wymagają deskowania pełnego lub ażurowego oraz gęstego stemplowania,  - strop Akermana - strop Cerit 2. Stropy „prefabrykowane częściowo” – żebra przed betonowaniem stanowią wiotki prefabrykat wymagający  podczas montażu jedynie stemplowania (stemple w rozstawie do 2 m) - strop Fert - strop F - strop Teriva (pustaki betonowe, belka podobna do stosowanej w stropie Fert) Typy stropów gęstożebrowych w zależności od technologii: 3. Stropy „prefabrykowane” – żebra i wypełnienie są prefabrykowane i wymagają na budowie  tylko zmonolityzowania (nie wymagają podparcia podczas montażu) - strop DZ - strop T-27  (wypełnienie między belkami prefabrykowanymi z prefabrykowanych płyt 

(…)

… do 2 m)
- strop Fert
- strop F
- strop Teriva (pustaki betonowe, belka podobna do stosowanej w stropie Fert)
Stropy monolityczne - Akermana:
strop gęstożebrowy, betonowany na miejscu wbudowania z zastosowaniem
pustaków ceramicznych
-
-
jest chętnie stosowanym i jednym z najstarszych rozwiązań monolitycznych stropów
gęstożebrowych,
-
konstrukcją nośną są żelbetowe żebra rozmieszczane co 310 mm,
-
żebra…
… wieńca nie może być mniejsza niż wysokość stropu,
• minimalna szerokość wieńca wynosi 15 cm.
3
Gdy strop gęstożebrowy obciążony jest ściankami działowymi, przy projektowaniu należy
uwzględnić ich ciężar oraz miejsce ustawienia na stropie.
Przy ustawieniu prostopadłym do żeber lub nieregularnym:
obciążenie od ścianki należy dodawać do obciążenia użytkowego stropu (wg normy),
Pod ściankami działowymi…
… belkowo-pustakowymi od 1960 roku do połowy lat 80 XX w.
- nazwa pochodzi od inicjałów autora – Zygmunta Dąbrowskiego.
Na strop składają się:
- prefabrykowane belki żelbetowe (o rozstawie osiowym 60 cm),
- pustaki ceramiczne lub żużlobetonowe
- górna monolityczna płyta betonowa (podłoże podłogi).
Zaletą stropu
jest małe “klawiszowanie”,
ponieważ wszystkie elementy stropu
dobrze współpracują…
mikroklimat (szczególnie stropy z pustakami ceramicznymi),
• niektóre rozwiązania nie wymagają deskowania i podparcia montażowego
(ewentualnie jest ono ograniczone),
• prosty montaż (ręczny) – jednolita ceramiczna faktura dolnej powierzchni stropu –
dobre podłoże pod tynk
11

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz