Most przez Dunajec w Sromowcach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Most przez Dunajec w Sromowcach - wykład - strona 1 Most przez Dunajec w Sromowcach - wykład - strona 2 Most przez Dunajec w Sromowcach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Most przez Dunajec w Sromowcach Kładkę dla pieszych i rowerzystów przedstawioną na rys. 6.149 4- 6.150 zlokalizo­wano w strefie ochronnej Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Sro­mowce Niżne przez rzekę Dunajec. Autorem projektu kładki jest Zespół Badawczo-Projektowy Mosty Wrocław pod kierunkiem prof. Jana Biliszczuka [311]. Analizę statyczną i dynamiczną wykonano za pomocą programu Sofistik. Wyko­nawcą konstrukcji drewnianej jest firma Sehmees & Luhn.
Kładkę zaprojektowano jako konstrukcję podwieszoną. Układ konstrukcyjny obiektu to przęsło nurtowe o rozpiętości 90,0 m i dwa przęsła nabrzeżne o rozpięto-ściach 2 x 10,50 m. Konstrukcja pomostu kładki została podwieszona do pylonu za pomocą mieszanego układu cięgien z lin. Rozstaw zakotwień podwieszenia jest stały na długości pomostu i wynosi 15,0 m. Wanty odciągowe zakotwiono w niszach podpo­ry skrajnej. Całkowita długość obiektu wraz z rampami gruntowymi wynosi 149,95 m.
Konstrukcję pomostu podwieszono do pylonu wykonanego z rur stalowych o średnicy 0 508/30 mm. Ramiona pylonu zaprojektowano z odcinków prostolinio­wych, stężonych w koronie oraz u podstawy. Stężenia korony pylonu zaprojektowa­no z pięciu rur stalowych o średnicy 0 406,4/16 mm, stężenie u podstawy pylonu to stalowa poprzecznica skrzynkowa o pochylonych środnikach. Rozstaw ramion pylo­nu u jego wierzchołka wynosi 2,70 m, w miejscu załamania ramion - 1,70 m, a na podparciu 6,20 m. Wysokość konstrukcji pylonu wynosi 26,84 m ponad betonowy trzon. Pylon pochylono pod kątem 75° w kierunku przęsła nurtowego.
Materiałem konstrukcyjnym wszystkich elementów pylonu jest stal 18G2A. Wszystkie połączenia elementów stalowych zaprojektowano jako spawane.
Pomost kładki jest drewniany z elementami stalowymi. Szerokość całkowita pomostu wynosi 3,50 m, zaś użytkowa - 2,70 m. Całkowita wysokość pomostu rów­na się 1,87 m. Konstrukcję pomostu stanowią dwa dźwigary z drewna klejonego stężone stalowymi półramami i układem stężeń wiatrowych. Dźwigary pomostu zaprojektowano z drewna sosnowego KL39 o wysokości 1,60 mi szerokości 0,30 m. Całkowita długość dźwigarów klejonych jest równa 112,0 m. Wewnętrzne, zewnętrz­ne oraz górne powierzchnie dźwigarów wyłożono szalówką z drewna świerkowego.
Do górnej szalówki dźwigarów zamocowano poręcz o wysokości 0,27 m złożoną z drewnianego pochwytu i stalowych słupki w nawierzchnia pomostu, w postaci desek z drewna sosnowego klasy K27 o grubości 6,50 cm, spoczywa na pięciu drew­nianych belkach podłużnych, o wymiarach 0,15 x 0,25 m, przytwierdzonych do poprzeczek półram.
Pomost podwieszono do pylonu za pomocą want w układzie mieszanym. Za­projektowano podwieszenie z lin T15 o przekroju 150 mm2 i wytrzymałości cha­rakterystycznej na rozciąganie równej 1770 MPa. Podwieszenie przęsła nurtowego składa się z pięciu want parzyście zamocowanych w poprzecznicach stalowych pod­trzymujących pomost. Na wewnętrzne dwie pary want podwieszających zaprojek­towano 3T15S, a na pozostałe 7T15S. Wszystkie wanty odciągowe przewidziano w postaci 12T15S. Zakotwienie bierne przewidziano w pylonie, a czynne w po­przecznicach podtrzymujących pomost. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz