Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi - strona 1 Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi - strona 2 Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi - strona 3

Fragment notatki:

Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi
Przyklejenie elementu kompozytowego do powierzchni drewnianej wymaga odpo­wiednich przygotowań. Po pierwsze, powierzchnia drewniana musi być płaska, nie zniszczona przez czynniki atmosferyczne i czysta. Spełnienie tych wymagań jest szczególnie istotne w strefach zakotwień.
Powierzchnia drewna musi być sucha podczas kładzenia warstwy kleju, a po­wierzchnia elementu kompozytowego odtłuszczona.
Przyklejanie elementu kompozytowego do drewnianego musi odbywać się w tem­peraturze powyżej 10°C. Nie wolno wprowadzać żadnych naprężeń podczas „dojrze­wania" połączenia. Czas takiego dojrzewania zależy od temperatury otoczenia. Gdy panuje temperatura poniżej 20°C, to może wynieść nawet kilka dni. Po wykonaniu połączenia, podczas „dojrzewania", powinno ono pozostać całkowicie suche, bowiem ewentualne spęcznienie elementu drewnianego wywoła niepotrzebnie dodatkowe na­prężenia. Ponadto, wilgoć, która pojawi się między warstwą drewna i kompozytu może doprowadzić do gnicia drewna. Dlatego podczas wykonywania naprawy należy zabez­pieczyć miejsce klejenia przed działaniem deszczu i promieniowania słonecznego.
Przyspieszone dojrzewanie połączenia klejowego
Ze względu na problemy komunikacyjne, które może spowodować wyłączenie obiektu mostowego z użytkowania w czasie „dojrzewania" połączenia klejowego „drewno-element kompozytowy" trzeba niejednokrotnie ten proces przyspieszać.
Jak wiadomo włókna węglowe (CFRP) są przewodnikami elektrycznymi o zna­nej oporności. Wytwarzany przy pomocy specjalnego generatora prąd jest przepusz­czany z jednego końca elementu kompozytowego do drugiego. Wyjście z generatora jest kontrolowane przez regulowany obwód prądu w taki sposób, aby otrzymać stałą temperaturę w elemencie kompozytowym równą około 70°C. Zastosowanie takiego urządzenia redukuje czas dojrzewania połączenia do około dwóch godzin.
Przykłady zastosowań metody wzmacniania elementami z kompozytów polimerowych
Wzmacnianie stropów drewnianych elementami z kompozytów polimerowych, szczególnie w zabytkowych budynkach, jest stosowane od dawna. W tych zastoso­waniach klimat i przemieszczenia termiczne są kontrolowane i w związku z tym temperatura i wilgoć nie stanowi problemu. W przypadku mostom' te oddziaływa­nia muszą być brane pod uwagę.
Pierwsze zastosowanie elementów z kompozytów polimerowych w mostach drewnianych zrealizowano w Szwajcarii w 1992 roku.
Inne, bardzo spektakularne wzmocnienie wykonano w 1998 roku. Dwuprzę­słowy most drogowy o długości ok. 100 m (rys. 11.13) o dźwigarach kratowych iłowe'a przenosił obciążenia do 12 ton. Niestety zabezpieczenie przeciw insektom okazało się być niewystarczające i zaszła konieczność wzmocnienia fragmentów pasów dolnych. W tym celu przyklejono po dwie taśmy z włókien węglowych do każdego z pasów uzyskując pełną założoną nośność (rys. 11.13). Zastosowano przy­spieszone dojrzewanie termiczne przy temperaturze otoczenia równej 15°C. Most był wyłączony z ruchu tylko między 22:00 a 6:00 rano. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz